Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка

Журнал "Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка" публікує статті вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, аспірантів, здобувачів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вузів і фахівців-практиків, що працюють в різних сферах економіки, які містять нові теоретичні та практичні результати, написані трьома мовами (українською, російською та англійською).

При цьому перевага надається статтям, написаним англійською мовою. Статті приймаються обсягом:

а) оглядово-узагальнюючого характеру - 12 сторінок;

б) проблемного характеру - 10 сторінок;

в) про розв'язання конкретної наукової задачі - 5 сторінок;

г) короткого повідомлення про досягнутий результат - 3 сторінки.

До публікації приймаються статті докторів наук, спільні з докторами наук та всі інші за рекомендацією доктора економічних наук.ISSN: 1817–9290