№ 4 (2013)

Зміст

Економічні аспекти екологізації суспільно-господарських відносин

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНОСУ PDF (English)
Олександр Михайлович Теліженко (A. Telizhenko, А. М. Телиженко), О. А. Найчук 5-12
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ PDF
Ольга Юріївна Древаль (O. Dreval, Е. Ю. Древаль), Вікторія Володимирівна Щербак (V. Shcherbak, В. В. Щербак) 13-18
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
І. М. Бурлакова (I. Burlakova, И. М. Бурлакова), О. В. Кубатко (O. Kubatko, А. В. Кубатко), Є. І. Зябіна (Y. Zyabina, Е. А. Зябина) 19-25
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ PDF
О. М. Маценко (O. Matsenko, О. М. Маценко), С. І. Німко (S. Nimko, С. І. Нимко), Д. М. Овчаренко (D. Ovcharenko, Д. М. Овчаренко) 26-34
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Денис Олегович Смоленніков (D. O. Smolennikov, Д. О. Смоленников) 35-39

Організаційно-економічний механізм управління виробничою діяльністю підприємств

УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ PDF
Володимир Миколайович Боронос (V. G. Boronos, В. Г. Боронос), Ю. В. Остріщенко* (I. V. Ostrishchenko, Ю. В. Острищенко) 40-50
ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF (English)
М. В. Ільїна (Mariia V. Ilina, М. В. Ильина) 51-60
АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ РЕГІОНУ PDF
Оксана Миколаївна Соляник (О. M. Solyanik), О. М. Єрмак* (О. М. Ermak) 61-66
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ PDF
Н. В. Сментина (N. V. Smentyna) 67-80
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИНКИ І ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ PDF (Russian)
В. Н. Храпко (V. N. Khrapko) 81-93
ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ PDF
Г. О. Пудичева (G. O. Pudycheva, Г. А. Пудычева) 94-105

Теорія і практика дослідження ринку

ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ PDF (English)
Е. Хутманова (Emília Huttmanová), П. Aдамишин (Peter Adamišin) 106-112
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ TOPSIS ДЛЯ ВІДБОРУ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО МУНІЦИПАЛІТЕТУ В ОБРАНОМУ РАЙОНІ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ PDF (English)
R. Vavrek, P. Adamišin 113-121
ЕФЕКТІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ PDF
О. В. Димченко (O.V. Dymchenko, Е. В. Димченко), Ю. Г. Ільяшенко (I. G. Iliashenko, Ю. Г. Ильяшенко) 122-130
РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF (Russian)
Мортеза Раджаб Заде (Morteza Rajab Zadeh, Мортеза Раджаб Заде), В. О. Залога (V. A. Zaloga, В. А. Залога), О. В. Івченко (O. V. Ivchenko, А. В. Ивченко) 131-139
МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕС-ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ PDF
Сергій Володимирович Глівенко (S. V. Glivenko, С. В. Гливенко) 140-145
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF (Russian)
Ганна Олександрівна Швіндіна (H. O. Shvindina, А. А. Швиндина), О. М. Вишневська (O. M. Vishnevskaya, О. М. Вишневская) 146-154
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ PDF
Г. Б. Тітаренко (G. B. Titarenko, Г. Б. Титаренко) 155-161
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (на прикладі країн Західної Європи) PDF
М. В. Несправа (M. V. Nesprava, М. В. Несправен) 162-171


ISSN: 1817–9290