Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4 (2013) ІНВЕСТИЦІЙНІ РИНКИ І ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ Анотація   PDF (Russian)
В. Н. Храпко (V. N. Khrapko)
 
№ 3 (2013) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ Анотація   PDF (Russian)
Юрій Васильович Панасовський (Y.V. Panasovsky), Наталія Олегівна Байстрюченко (N.O. Baistriuchenko)
 
№ 2 (2013) ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ ТА ТРУДОВОГО ЖИТТЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Д. В. Солоха (D. V. Solokha, Д. В. Солоха)
 
№ 1 (2011) ІННОВАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Вячеславович Лєонов (Leonov, Лєонов), Олександр Олександрович Котенко (Kotenko, Котенко)
 
№ 1 (2013) ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ Анотація   PDF
Г.Б. Тітаренко (Г.Б. Титаренко, Galina Titarenko)
 
№ 4 (2013) ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
М. В. Ільїна (Mariia V. Ilina, М. В. Ильина)
 
№ 4 (2013) ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (на прикладі країн Західної Європи) Анотація   PDF
М. В. Несправа (M. V. Nesprava, М. В. Несправен)
 
№ 1 (2009) Іпотечний банківський маркетинг Анотація   PDF
С.Н. Цвілий (Cvilyi, Цвилый), Д.В. Василичев (Vasilichev, Василичев)
 
№ 4 (2013) АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Оксана Миколаївна Соляник (О. M. Solyanik), О. М. Єрмак* (О. М. Ermak)
 
№ 4 (2013) АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНОСУ Анотація   PDF (English)
Олександр Михайлович Теліженко (A. Telizhenko, А. М. Телиженко), О. А. Найчук
 
№ 1 (2011) АНАЛІЗ УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ СТИМУЛЮВАННЯ КЕРІВНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Аліна Познанська (Poznanska, Познанська)
 
№ 1 (2009) Аналіз підходів до економічної оцінки природних ресурсів Анотація   PDF
Олександр Маценко (Matsenko, Маценко)
 
№ 1 (2009) Аналіз складових мотивації ресурсозбереження в Україні Анотація   PDF
Ірина Сотник (Sotnyk, Сотник)
 
№ 2 (2009) Аналіз факторів, що визначають результат фінансової діяльності підприємства Анотація   PDF
Наталія Олегівна Федоренко (Fedorenko, Федоренко)
 
№ 3 (2013) ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF (Russian)
Тетяна Іванівна Шевченко (T. I. Shevchenko, Т. И. Шевченко), Юлія Вікторівна Галинська (Yu. V. Galynska, Ю. В. Галинская)
 
№ 1 (2011) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
К Жулінська (Zhulynska, Жулінська)
 
№ 1 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В РЕГІОНІ Анотація   PDF
С Щербініна (Shcherbinina, Щербініна)
 
№ 1 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У КОНТЕКСТІ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Лук’янихіна (Lukyanykhina, Лукьянихина), Ігор Анатолійович Вакуленко (Vakulenko, Вакуленко)
 
№ 3 (2013) ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЗРІЛОСТІ ІТ - ІНФРАСТРУКТУРИ В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF (Russian)
О. І. Пушкарь (O.I. Pushkar, А.И. Пушкарь), В. В. Гаркін (V. V. Garkin, В.В. Гаркин)
 
№ 3 (2013) ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ У. БІВЕРА ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА КОРПОРАЦІЙ Анотація   PDF
І. М. Посохов (I. M. Posohov, И. М. Посохов)
 
№ 3 (2013) ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РАМКИ Анотація   PDF (Russian)
Олександр Михайлович Теліженко (A. Telizhenko, А. М. Телиженко), Олена Олексіївна Павленко (O. O. Pavlenko, Е. А. Павленко), Ольга Юріївна Древаль (O. Yu. Dreval, О. Ю. Древаль)
 
№ 1 (2011) ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ИЗ ОТХОДОВ Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Шевченко (Shevchenko, Шевченко)
 
№ 1 (2009) Вартісно - орієнтовані концепції макроекономічного розвитку вугледобувної промисловості Анотація   PDF
Вячеслав Кучер (Kucher, Кучер)
 
№ 1 (2011) Взаємозв'язок конкурентоспроможності, стійкості та безпеки еколого-економічного розвитку. Анотація   PDF
Владимир Федирко (Fedirko, Федирко)
 
№ 2 (2009) Взаємозв'язок основних понять теорії конкурентноспроможності Анотація   PDF
Марина Віталіївна Чорна (Chorna, Чорна)
 
1 - 25 з 142 результатів 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1817–9290