Про нас

Журнал “Вісник Сумського державного університету. Серія “Економіка” публікує статті вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, аспірантів, здобувачів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вузів і фахівців-практиків, що працюють в різних сферах економіки, які містять нові теоретичні та практичні результати, написані трьома мовами (українською, російською та англійською).

При цьому перевага надається статтям, написаним англійською мовою. Статті приймаються обсягом:

а) оглядово-узагальнюючого характеру – 12 сторінок;

б) проблемного характеру – 10 сторінок;

в) про розв’язання конкретної наукової задачі – 5 сторінок;

г) короткого повідомлення про досягнутий результат – 3 сторінки.

Основна контактна особа

Олександр Михайлович Теліженко
головний редактор
Email: altel@management.sumdu.edu.ua

Супровід та підтримка

Наталія Олегівна Байстрюченко
Email: n.baystryuchenko@management.sumdu.edu.ua

ISSN: 1817–9290