2017 Рік
Номер 3

Обкладинка
ЗМІСТ

Назва: Управління академічним навантаженням в контексті реформи фінансового забезпечення галузі вищої освіти
Автори: Скляр І.Д.
Сторінки: 01003-7 – 01003-14

Анотація  Повний текст   Перелік посилань

Назва: Трансформація обігових фінансових інструментів в умовах цифровізації фінансового сектору економіки
Автори: Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Рубанов П.М.
Сторінки: 01003-15 – 01003-21

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Етапи створення та функціонування Національного банку України 
Автори: Дудченко В.Ю.
Сторінки: 01003-22 – 01003-28

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Теоретичні основи концепції стратегічного управління закладами фінансово-кредитної сфери
Автори: Гончаренко Т.П.
Сторінки: 01003-29 – 01003-35

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Роль звітності зі сталого розвитку у здійсненні відповідальних інвестицій: огляд академічних джерел
Автори: Єльникова Ю.В., Макаренко С.М.
Сторінки: 01002-36 – 01002-41

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Визначальна роль фінансової грамотності під час оцінки рівня захисту клієнтів фінансового сектору
Автори: Полях С.С., Сідельник Н.Ю.
Сторінки: 01003-42 – 01003-47

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Сутність, значення та роль іноземних інвестицій в національній економіці
Автори: Богданова К.А.
Сторінки: 01003-48 – 01003-60

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Екологічні фондові індекси: зарубіжний досвід та уроки для України 
Автори: Пімоненко Т.В., Мирошниченко Ю.О., Коробець О.М., Литвиненко О.І.
Сторінки: 01003-61 – 01003-67

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Забезпечення самодостатності територіальних громад як необхідна умова сталого розвитку місцевого самоврядування в Україні
Автори: Кислий В.М., Левицька А.С.
Сторінки: 01003-68 – 01003-72

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Застосування стратегічної екологічної оцінки при розробці стратегій забезечення соціо-еколого-економічного розвитку міських територій
Автори: Лук’янихін В.О., Лук’янихіна О.А., Циганенко О.В., Самусь Г.І.
Сторінки: 01003-73 – 01003-79

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Земельні ресурси господарств населення в контексті формування перспектив їх розвитку
Автори: Щурик М.В.
Сторінки: 01003-80 – 01003-86

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Застосування економіко-математичного моделювання в процех реструктуризації національної економіки
Автори: Педченко Н.С., Шинкаренко М.М.
Сторінки: 01003-87 – 01003-94

Анотація  Повний текст   Перелік посилань

Назва: Вплив соціо-економіко-політичних взаємозв’язків на демографічні, міграційні процеси та зайнятість населення: динамічне прогнозування та державне регулювання
Автори: Кириченко К.І.
Сторінки: 01003-95 – 01003-102

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Теоретичні підходи до визначення поняття “структура національної економіки” 
Автори: Карінцева О.І., Харченко М.О., Панченко А.А.
Сторінки: 01003-103 – 01003-111

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Оцінка та управління проектними ризиками на промислових підприємствах
Автори: Євдокимова А.В., Євдокимов А.В., Татусько А.С., Кучкова О.М.
Сторінки: 01003-112 – 01003-118

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Теоретико-методичні підходи до формування стратегічних програм розвитку нафтового комплексу
Автори: Сааді М. Абаас
Сторінки: 01003-119 – 01003-123

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Інтелектуально-інноваційна діяльність та соціо-еколого-економічний розвиток регіону
Автори: Кубатко В.В., Денисенко П.А.
Сторінки: 01003-124 – 01003-130

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Коопетиція як нова парадигма прийняття стратегічних рішень із розвитку промислового підприємства
Автори: Швіндіна Г.О.
Сторінки: 01003-131 – 01003-136

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Маркетингові інструменти забепечення макроекономічної стабільності
Автори: Люльов О.В.
Сторінки: 01003-137 – 01003-144

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Соціальне підприємництво: досвід та перспективи розвитку 
Автори: Багмет К.В.
Сторінки: 01003-145 – 01003-151

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Алгоритмізація процесу підвищення безппеки проведення фінансових операцій в мережі Інтернет
Автори: Бойко А.О., Чещевий Є.І, Безрук В.В.
Сторінки: 01003-152 – 01003-158

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Реформування ринку землі: аналіз тенденцій на Україні та європейський досвід
Автори: Чигрин О.Ю., Івахненко О.М.
Сторінки: 01003-159 – 01003-166

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Оцінка якості вищого навчального закладу як елемент реформи системи вищої освіти в Україні
Автори: Теліженко О.М., Алфавваз Осана Фавваз Соуд
Сторінки: 01003-167 – 01003-173

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Удосконалення системи якості обслуговування у ресторанному бізнесі
Автори: Байстрюченко Н.О., Лукаш А.О.
Сторінки: 01003-174 – 01003-180

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Вплив соціальних, економічних та політичних факторів на розвиток людського капіталу
Автори: Кириченко Т.О., Славкова О.П.
Сторінки: 01003-180 – 01003-186

Анотація  Повний текст  Перелік посилань

Назва: Практичні аспекти використання непрямих податків в тіньовому секторі економіки
Автори: Боронос В.М., Тютюник І.В., Гуменна Ю.Г.
Сторінки: 01003-187 – 01003-192

Анотація  Повний текст  Перелік посилань