Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка

Наукове фахове видання

Про журнал

Журнал "Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка" публікує у  відкритому доступі статті вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, аспірантів, здобувачів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вузів і фахівців-практиків, що працюють в різних сферах економіки, які містять нові теоретичні та практичні результати, написані українською  або англійською мовами.

Місія та тематика журналу

Місія журналу полягає в оприлюдненні результатів наукових досліджень науково-педагогічних та наукових працівників, молодих вчених та практиків, просуванні провідних наукових досліджень із дотриманням професійних стандартів публікаційної діяльності.

У процесі відбору статей редколегія забезпечує якісне незалежне рецензування за процедурою “Double-Blind Peer Review”, рецензенти відповідають вимогам п.6.6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

Тематика журналу відповідає таким спеціальностям: Економіка (051), Менеджмент соціокультурної діяльності (028), Менеджмент (073), Маркетинг (075), Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (076), Облік і оподаткування (071), Фінанси, банківська справа та страхування (072), Публічне управління та адміністрування (281), Міжнародні економічні відносини (292).

 

Останні випуски

Архівні номери журналу доступні за посиланням нижче
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. Випуск №2 2019
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. Випуск №4 2019
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. №1 2020
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. №3 2019

Автору

Рекомендації для авторів та вимоги до статей.

Рецензенту

Інформація для рецензентів

Етична політика

Принципи етики, дотримання яких є обов'язковим для авторів, рецензентів та редакційної колегії журналу.

e-mail

visnyk@fem.sumdu.edu.ua

телефон

+38 0542 68 78 78

адреса

40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Журнал "Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка" реферується та індексується в таких наукових базах:
essuir.sumdu
Google Scholar
SIS database
Google Scholar