ОЦІНКА ПОПИТУ НА СУСПІЛЬНІ БЛАГА В СЕКТОРІ НЕРИНКОВИХ ПОСЛУГ

Петрушенко Ю.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Майборода Т.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Онопрієнко К.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 124-131

Мова оригіналу: англійська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-13

Анотація:

Стаття присвячена розробці та апробації підходів до оцінки попиту на суспільні блага. В ній наведено результати оцінки попиту на громадянську освіту як суспільне благо сектору неринкових послуг. Проведена оцінка ґрунтується на застосуванні різних дослідницьких методів: кабінетного дослідження (аналіз публікацій, оглядів, звітів), якісного дослідження (фокус-групи, глибинні інтерв'ю), кількісного дослідження (соціологічне опитування). У роботі проведено бібліометричний аналіз наукових публікацій, присвячених аналізу попиту на суспільні блага, виділено актуальні аспекти досліджень. Об’єктом дослідження є процес формування і задоволення попиту на громадянську освіту. Для аналізу ринку освітніх потреб було зроблено співставлення запитів населення на освітні послуги та даних про кількість проведених заходів провайдерами освітніх послуг. Результатом дослідження є доведення гіпотез щодо низького попиту на громадянську освіту в умовах відсутності високого рівня громадянських компетентностей та невідповідності попиту і пропозиції в сфері громадянської освіти. Щодо різних напрямів громадянської освіти, то результати аналізу засвідчили те, що найбільшим попитом користуються творчі студії, і цей попит є досить задоволеним. Наступні за рейтингом є освітні послуги у сфері лідерства та власного розвитку, але задоволеність в цих потребах менша майже в половину. Решта потреб є незадоволеними, і в той же час ми бачимо, що завдяки діям провайдерів послуг цікавість містян у політичній або громадянській освіті наближається до задоволення. В той же час, низька задоволеність потреб у фінансовій грамотності, критичному мисленні, медійній грамотності вказують на необхідність розроблення та пропозиції освітніх послуг цього типу. Незадоволеним є також попит на заняття із сімейної психології, психології стосунків, ораторського мистецтва та бізнес-освіти. У висновках дослідження сформульовані пропозиції щодо узгодження попиту і пропозиції на громадянську освіту за допомогою неринкових механізмів. Зокрема, обґрунтовано необхідність формування ефективного попиту з боку місцевої влади та місцевих суспільних інститутів (місцевих шкіл, університетів, бізнесу, громадських організацій).

Ключові слова: 
суспільні блага, неринкові послуги, попит, пропозиція, громадянська освіта.

Посилання:

 1. Гринберг, Р.С. Экономическая социодинамика. М.: ИСЭПРЕСС, 2000. 436 с.
 2. Длугопольський, О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій : моногр. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2011. 632 с.
 3. Musgrave, R. A. Provision for Social Goods. Public Economics. [J. Margolis, H. Guitton (Eds.)]. London-Basingstoke, 1969.
 4. Bohm, P. Chapter 79 Field-test Elicitations of Demand for Public Goods (2008). Handbook of Experimental Economics Results, 1 (C), pp. 736-741.
 5. Bohm, P. Revealing demand for an actual public good (1984). Journal of Public Economics, 24 (2), pp. 135-151.
 6. Isaac, R.M., Norton, D.A., Pevnitskaya, S. A new experimental mechanism to investigate polarized demands for public goods: the effects of censoring (2019). Experimental Economics, 22 (3), pp. 585-609.
 7. Kurz, M. Experimental approach to the determination of the demand for public goods (1974). Journal of Public Economics, 3 (4), pp. 329-348.
 8. Toit-Brits, C., Blignaut, H. Positioning self-directed continuing learning skills in twenty-first century education (2019). Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 59 (4).
 9. Wang, Z., Liu, X. Demands for Education and Health and the Desire for Social Mobility in Rural China: Perspectives on Weak Consumer Motivation (2019). SAGE Open, 9 (2).
 10. Pangalila, T., Tuerah, J., Umar, M. Character formation through civic education learning process (2020) International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (2), pp. 2335-2345.
 11. Pospieszna, P., Galus, A. Promoting active youth: evidence from Polish NGO’s civic education programme in Eastern Europe (2020). Journal of International Relations and Development, 23 (1), pp. 210-236.
 12. Campbell, D.E., Niemi, R.G. Testing civics: State-level civic education requirements and political knowledge (2016). American Political Science Review, 110 (3), pp.495-511.  
 13. Almond, G.A., Verba, S. The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations (2015). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, pp. 1-562.