МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТІНЬОВИХ ФІНАНСОВИХ ТРАНЗАКЦІЙ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кузнєцова А.Я.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

a.bondarenko@uabs.sumdu.edu.ua

Боженко В.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 141-146

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-15

Анотація:

Глобалізація економіки та лібералізація міжнародного руху капіталу виводять тіньові фінансові потоки за рамки окремих країн, надавши їм світового значення. Стаття присвячена дослідженню впливу тінізації економіки на показники економічного розвитку країни. В роботі висунуто гіпотезу про вплив тіньової діяльності на усі стадії процесу виробництва й перерозподілу ресурсів, фінансову стабільність та незалежність країни, обсяг доходів бюджету. У статті проведено порівняльний аналіз динаміки зімни показників економічного розвитку країни та рівня тінізації економіки. В рамках вибору показників економічного розвитку країни обґрунтовано доцільність застосування Маастрихтських критеріїв, як цільових індикаторів розвитку країн-претендентів на вступ до ЄС, до яких належать рівень інфляції, розмір процентної ставки, державного боргу та дефіциту бюджету, курс валют. На основі порівняльного аналізу зроблено висновок про відсутність прямої залежності між рівнем тінізації економіки та обсягом державного боргу, дефіцитом бюджету, курсом гривні по відношенню до долару США та обліковою ставкою. В той же час, підтверджено наявність негативного впливу тіньової економіки на рівень інфляції в країні. З метою підтвердження встановлених залежності в роботі визначено коефіцієнти множинної регресії, які підтвердили зроблені висновки на рівні статистичної значущості 5%. В роботі доведено негативний вплив тіньових фінансових транзакцій на рівень ВВП країни. Зроблено висновок про доцільність перегляду ключових векторів державної політики протидії тінізації та інструментарію державного регулювання економіки шляхом впливу на найбільш чутливі до зміни рівня тінізації показники економічного розвитку країни. Обґрунтовано, що відповідність вектору державного впливу на економічний розвиток країни реаліям функціонування офіційного та тіньового секторів економіки є рушійною силою, здатною впливати на ефективність та результативність процесів державного управління.

Ключові слова: 
національна економіка, макроекономічна стабільність, економічний розвиток, тіньові фінансові транзакції, ВВП, інфляція, державний борг, курс валют, процентна ставка.

Посилання:

  1. Mazhar U., Meon P. G. Taxing the unobservable: The impact of the shadow economy on inflation and taxation. CEB Working Paper.2012, August.№ 12/023.
  2. Janicki Hubert P., Wunnava Phanindra A. (2004), Determinants of foreign direct investment: empirical evidence from EU accession candidates, Applied Economics, 36. Р. 505–509.
  3. Schneider F., Klinglmair R. Shadow economies around the world: what do we know? Universität Linz. Working Paper. 2004. No. 0403. Р. 1–57.
  4. Офіційний сайт Державної служби статистики в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.12.2019).
  5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ (дата звернення: 01.12.2019).