ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ НА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ

Люльов О.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

alex_lyulev@econ.sumdu.edu.ua

Москаленко Б.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
b.mos.sumdu@gmail.com


Сторінки: 207-216

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-24

Анотація:

У статті було досліджено фактори, що впливають на притік ПІІ та їх взаємодія з державними органами влади. На основі даних якості політичних інститутів (WGI), розроблених за участі представників Світового Банку, було сформовано базу для оцінки інвестиційної привабливості України. У рамках дослідження міжнародного досвіду щодо оцінки інвестиційної привабливості авторами було проаналізовано сучасні підходи до оцінки впливу політичних інституцій на динаміку руху ПІІ та зроблено висновок про якісні характеристики політичних інституцій. У зв’язку з обмеженою пропозицією якісних інвестиційних ресурсів, дослідження оцінки інвестиційного потенціалу національної економіки є важливим моментом здійснення внутрішньої соціально-економічної політики країни. Дослідження охоплює 2000-2018 роки. Аналіз динаміки макроекономічних показників економіки України дозволило сформувати набір індексів, що мають вагомий вплив на прийняття рішення потенційним інвестором. Авторами було запропоновано підхід до визначення інвестиційної привабливості на основі аналізу динаміки кількісних показників стану економіки та показників якості державного управління. Запропонована модель дозволяє оцінити вплив кожного з факторів на динаміку ПІІ, визначити проблеми, що демотивують надходження інвестиційних ресурсів та розробити рекомендації до управління інвестиційною політикою на рівні держави. Аналіз динаміки руху та структури інвестиційних ресурсів дозволяє визначити на скільки конкурентним є той чи інший сектор національної економіки у залученні іноземних інвестицій та виявити проблеми до того, як вони вплинули на пов’язані макроекономічні показники. Запропонований авторами підхід до оцінки інвестиційної привабливості враховує більшість основних детермінантів ПІІ. У ході аналізу літератури було прийнято рішення враховувати не тільки кількісні статистичні показники, а й результати опитування експертів, що мало на маті уникнути упередженості, пов'язаної з проблемою неврахування змінних. Подальшого розвитку набуває удосконалення оцінки інвестиційної привабливості країни шляхом актуалізації переліку визначальних факторів та показників, що впливають на рух ПІІ, та ранжування показників оцінки інвестиційної привабливості за допомогою методів експертних оцінок.

Ключові слова: 
інвестиції, інвестиційний потенціал, прямі іноземні інвестиції, показники якості державного управління, оцінка інвестиційної привабливості.

Посилання:
1.    Fedonin, O.S., Rjepina I.M., Oleksjuk O.I. (2003). Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka [Potential of an enterprise: formation and evaluation]: navch. posibnyk. K.: KNEU. P. 316 [in Ukrainian].
2.    Vasyljjeva, T. A. (2009). Sub'jekty investycijnogho rynku: kharakterystyka, povnovazhennja, problemy funkcionuvannja [Subjects of investment market: characteristics, authorities, problems of functioning] / T. A. Vasyljjeva, S. V. Ljeonov , O. V. Makarjuk // Visnyk Sumsjkogho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu serija Ekonomika ta menedzhment. – 2009. – Vypusk 5 (36). – S.3-9. [in Ukrainian].
3.    Ljeonov S. V. (2009). Investycijnyj potencial bankivsjkoji systemy Ukrajiny [Investment potential of Ukrainian banking system]. Sumy: DVNZ "UABS NBU". [in Ukrainian].
4.    Thompson A. & Strickland A. (1999). Strategic management – Concept and Cases 11th ed. McGraw-Hill Companies, 1088 p.
5.    Hausmann, R. and Fernandez-Arias, E. (2000). Foreign Direct Investment: Good Cholesterol? Inter-American Development Bank. Research Department Working Paper, 417
6.    Dunning, J. H. (2002). Dunning, J., “Determinants of foreign direct investment globalization induced changes and the roles of FDI policies,” Annual World Bank Conference on Development Economics, Europe 2002–2003: Toward Pro-Poor Policies-Aid, World Bank Publications.
7.    Singh H. and K. W. Jun (1995).Some new evidence on determinants of foreign direct investment in developing countries. The World Bank. International economics department finance division.
8.    Quazi, R. (2005). Economic Freedom and Foreign Direct Investment in East Asia. International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) meeting.
9.    Daniele, V. and Marani, U. (2006). Do institutions Matter for FDI? A comparative Analysis of the MENA countries. MPRA Paper, No.2426.
10.    Globerman, S., & Shapiro, D. (2003). Global foreign direct investment flows: the role of governance infrastructure. World Development, 30, 1899–1919.
11.    Bellos, S., & Subasat, T. (2012). Corruption and foreign direct investment: a panel gravity model approach. Bulletin of Economic Research, 64, 565–574.
12.    Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. World Bank Policy Research Working Paper. No. 5430.
13.    Makukh T.O. Investycijnyj potencial jak faktor pidvyshhennja efektyvnosti vykorystannja finansovykh resursiv / T.O. Makukh // Visnyk Nacionaljnogho universytetu vodnogho ghospodarstva ta pryrodokorystuvannja. Ser. Ekonomika: zb. nauk. pr. — 2008. — Vyp. 1 (41). — S. 175—186.
14.    Pankov S.A. Analytycheskye podkhodы k ocenke ynvestycyonnoj pryvlekateljnosty predpryjatyja / S.A. Pankov // Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. — 2010. — # 2, T.3. — S. 65—68
15.    Wren, C., & Jones, J. (2010). Assessing The Regional Impact Of Grants On FDI Location: Evidence From U.K. Regional Policy, 1985-2005. Journal of Regional Science, 51(3), 497–517
16.    Bouchoucha, N., & Benammou, S. (2018). Does Institutional Quality Matter Foreign Direct Investment? Evidence from African Countries. Journal of the Knowledge Economy. doi:10.1007/s13132-018-0552-y
17.    Bénassy-Quéré, A., Coupet, M., & Mayer, T. (2007). Institutional determinants of foreign direct investment. The World Economy, 30, 764–782.
18.    WGI. The Worldwide Governance Indicators. World Bank [Electronic resource]. – 2018. – Retrieved from https://info.worldbank.org/governance/wgi.
19.    World Bank (2018). World Development Indicators 2018. World Bank. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator.
20.    Freedom House. Freedom in the World 2017 [Electronic resource]. – 2018а. – Retrieved from http://freedomhouse.org/report/freedom-world.