СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Жукова Т.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

gtanya@buh.sumdu.edu.ua

Єрмоленко К.О.

ТОВ «Грант Торнтон Легіс»,
м. Київ
, Україна
ermolenkoek18@gmail.com

Плікус І.Й.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
i.plikus@finance.sumdu.edu.ua


Сторінки: 86-92

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-09

Анотація:

На сьогоднішній день аудиторська діяльність в Україні має ряд суперечностей та непорозумінь. Відсутність практичного досвіду аудиторів і необхідних ресурсів, а також тісний ринок призводять до того, що деякі аудиторські фірми не якісно виконують свою роботу. У статті розкриті недоліки аудиторської діяльності, низку факторів впливу на них, ситуація сьогодення та перспективи змін та розвитку в майбутньому, шляхи вирішення існуючих проблем. Проведений аналіз ринку аудиторських послуг в Україні показав позитивні тенденції. Сьогодні ми спостерігаємо, як він значно розширився й охопив усі сфери економічної діяльності. У статті наведено порівняльну характеристику аудиторського ринку за загальною кількістю суб’єктів аудиторської діяльності (САД) у 2014 – 2018 роках. Обґрунтовано, що аудиторський ринок потерпає від змін в країні. Зменшення кількості суб’єктів аудиторської діяльності пов’язано, насамперед, з посиленням вимог до аудиторів та змін в законодавстві, але це не вплинуло на обсяг наданих послуг. Відмічено проблеми монополізації ринку під «велику четвірку». Фактично аудит державних підприємств віддано у руки чотирьох компаній, які складають 0,4% від загальної кількості суб’єктів аудиторської діяльності в Україні. Підкреслено, аудиторські компанії мають недоліки та невирішені питання, до яких відносяться відсутність єдиної програми виконання перевірки, формування ціни аудиторських послуг, недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю, вартість сертифікації аудиторів, відсутність методичних рекомендацій, щодо комп’ютеризації аудиту. Зазначено, що до основних напрямів розвитку аудиту в Україні відносять створення механізму застосування МСА, розробка методики аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств, у галузевому розрізі, поглиблення співпраці українських професійних аудиторських організацій з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів, аудиторів, розробка механізму ціноутворення на аудиторські послуги, в; підвищення контролю якості надання аудиторських послуг.

Ключові слова: 
аудиторські послуги, вартість аудиторських послуг, суб’єкти аудиторської діяльності, ринок аудиторських послуг, сертифікація.

Посилання:

  1. Дорош Н.І. Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів. Вісник Київського національного університету iм. Тараса Шевченка. № 10(175). 17-23
  2. Кашперська А.І. Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні. Мукачівський державний університет. 2018. Вип. 19. 1272-1281. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-190
  3. Олійник Є.В Аудит в Україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Вип. 1 (51). 430- 435. 1281. URL: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).430-435
  4. Салямон-Міхєєва К. Д., Салямон В. П. Ціна і цінність аудиторських послуг. Економiка та держава. № 6. 31-33.
  5. Сайт Аудиторської Палати України. URL: https://www.apu.com.ua/.