Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №1, 2021 року
Лєонов С.В., Кузьменко О.В., Койбічук В.В., Кушнерьов О.С.
РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКОМ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ
ст. 9-16
Смакоуз А.М., Яременко А.Г., Ковальов Б.Л., Кубатко О.В.
ТРАНСФОРМАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК НАСЛІДОК COVID-19
ст. 17-21
Вакуленко І.А., Колосок С.І., Сущенко А.В.
ПІДХОДИ ДО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗУМНИХ ЕНЕРГОМЕРЕЖ
ст. 22-27
Мунька С.С.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ст. 28-35
Воронцова А. С.,Єльнікова Ю. В., Рудиченко А.Г.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ст. 36-42
Матвєєва Ю.Т., Опанасюк Ю.А., Бондар Т.В., Петренко Д.О.
SALES-MANAGEMENT ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ НАПРЯМКІВ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ст. 43-57
Жукова Т.А., Басанець І.В., Плікус І.Й.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
ст. 58-67
Жулавський А.Ю., Гордієнко В.П., Малько Н.О.
МОТИВАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
ст. 68-75
Сагер Л.Ю., Сигида Л.О., Назаренко А.П.
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАННЯ СЕНСОРНОГО МАРКЕТИНГУ
ст. 76-84
Таранюк Л.М., Д’яконова І.І., Бєлова І.В., Замора О.М., Деміхова Н.В., Деміхов О.І.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИВОКОВІДНИХ ЗАХОДІВ КРАЇНАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ
ст. 85-94
Кузьменко О.В., Доценко Т.В., Боженко В.В., Світлична А.О.,
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КІБЕРАТАК В КРАЇНАХ ЄС НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ
ст. 95-103
Кравченко О.В., Овчарова Н.В., Бага А.В., Кравченко Д.О.
ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ст. 104-110
Троян М.Ю., Школа В.Ю., Домашенко М.Д., Макаренко Т.М.
ВПЛИВ COVID-19 НА РИНКОВИЙ КАПІТАЛ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: ДОСВІД ЄС ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ
ст. 111-121
Зайцев О.В., Смакоуз А.М.
ОСОБИСТІ БІЗНЕС-АКТИВИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
ст. 122-127
Школьник І.О., Акопян Д.Е.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ БАНКІВ
ст. 128-136
Самусевич Я.В., Темченко А.В.
БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ст. 137-143
Похилько С.В., Омельченко А.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТАН СВІТОВОГО СТРАХОВОГО РИНКУ
ст. 144-154
Хомутенко Л. І., Жорова Є.М.
ІНОЗЕМНЕ ІНВEСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНEСУ
ст. 155-162
Ілляшенко К.В., Ілляшенко Т.О., Товстуха О.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ
ст. 163-172
Маслов В.О.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ст. 173-178
Кузьменко О.В., Овчаренко В.О.
АНАЛІЗ ЦИКЛІЧНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В РОЗРІЗІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
ст. 179-187
Хомутенко Л.І., Сизоненко В.В.
ЗОВНІШНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З НІМЕЧЧИНОЮ
ст. 188-194