ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Автори:

Сагер Л.Ю.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Лазоренко В.Є.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 95-103

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-12

Анотація:

Високий рівень конкуренції в ритейлі змушує учасників даного ринку постійно шукати нові інструменти боротьби за споживача та його кошти. Одним з таких засобів є просування. При чому використання застарілих технологій не може гарантувати успіху. Відповідно виникає необхідність пошуку нових інструментів просування підприємств роздрібної торгівлі. У статті визначено, що розглянуті вченими сучасні заходи просування є несистематизованими, відсутній підхід до вибору інструментів просування роздрібними підприємствами різних типів.

Досліджено, що найбільш перспективними є напрямки ведення торгівлі за такими інноваційними методами: нейромаркетинг, інноваційна діяльність, event-заходи та впровадження соціального маркетингу.

Сформовано підхід до вибору ефективних способів конкурентоспроможності залежно від типу роздрібних мереж. Так, аудіальний маркетинг має переваги та легкість у застосуванні, порівняно з аромамаркетингом. Найбільш доречними інноваційними інструментами, які можуть застосовуватись для всіх типів мереж – це наявність Wi-Fi та електронні цінники, за рахунок порівняно низької вартості та  постійного ефекту. Нейромаркетинг ефективний тільки за умов постійного застосування. Інноваційна діяльність на підприємстві впроваджується поступово через високі витрати. Запропоновані заходи несуть постійний характер, тому в подальшому кількість витрат зменшується, а комфорт для клієнтів збільшується. Еvent-заходи мають багато інструментів та більше впливають на настрій та враження покупців, що сприяє формуванню лояльності. Проте велика кількість еvent-заходів може негативно впливати на імідж роздрібної мережі.

Ключові слова: 
просування, інноваційні методи, ритейл, ефективність, нейромаркетинг, інноваційні технології, event-заходи, соціальний маркетинг.

Посилання:

  1. Антонюк Я.М., Особливості інноваційного процесу в торгівлі в сучасних умовах // Товари і ринки. - Вип. 12. – 2011. - С. 45-48.
  2. П'ятницька Г.В., Просування товарів і торговельних послуг засобами інтернет-реклами // Товари і ринки. - 2011. - № 1. - С. 49-59.
  3. Жердяев Н.К., Трейд-маркетинг или создание стимулов для оптовых и розничных торговцев / Н. Жердяев // Новый маркетинг. – 2008. – № 4. – С. 56–62.
  4. Ушакова Н.Г., Зарецька Л. М., Механізм формування системи заходів трейд-маркетингу // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 1(2). - С. 210-218.
  5. Петрик В.М., Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч. посіб. / Присяжнюк М.М., Компанцева Л.Ф., Скулиш Є.Д., Бойко О.Д., Остроухов В.В.; за заг. ред. Скулиша Є.Д.. – 2-ге вид. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2011. – 248 с.
  6. Григор'єв М. М., Маркетинг: підручник / М. М. Григор'єв. – 3-тє видання, перероб. і доп. – М. : Издательство Юрайт, 2011. - 448 с.
  7. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 1134 с.