ІНСТИТУЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автори:

Мирошниченко Ю.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Лапін Є.В.


Сторінки: 111-114

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-14

Анотація:

У статті розглянуті сучасні інституційні інструменти підтримки індустріального розвитку України. Визначені проблеми та переваги розвитку вітчизняного індустріального сектора економіки. Особливу увагу приділено визначенню пріоритетних секторів економіки як рушійної сили розвитку Індустрії 4.0 та умови їх фінансової, законодавчої та технічної підтримки. Результатом є розроблений загальний алгоритм реалізації стратегічних пріоритетів та інструментів регулювання індустріального розвитку в Україні.

Ключові слова: 
інституційні інструменти, Індустрія 4.0, індустріальний розвиток, smart-регулювання.

Посилання:

  1. Програми ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) 2014-2020». – URL: http://cosme.me.gov.ua (дата звернення 1.11.2019).
  2. The Global Competitiveness Report 2019. – URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення 2.11.2019).
  3. The Global Innovation Index (GII) 2019. – URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report (дата звернення 2.11.2019).
  4. Платформа промислових асоціацій Industry4Ukraine. – URL: https://www.industry4ukraine.net/ (дата звернення 2.11.2019).
  5. Проект «Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року». – URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=07a5487c-4c8a-42f8-9d76-051080b211f0 (дата звернення 2.11.2019).
  6. Промисловість в урядових програмах – звіт круглого столу 24 жовтня. – URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/promyslovist-v-uryadovyh-programah-zvit-kruglogo-stolu-25-zhovtnya (дата звернення 2.11.2019).
  7. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року». – URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10ef5b65-0209-4aa1-a724-49fd0877d8d6&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiRozvitkuPromislovogoKompleksuUkrainiNaPeriodDo2025-Roku (дата звернення 2.11.2019).