РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ (Частина 2)

Автори:

Зайцев О.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 


Сторінки: 115-120

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-15

Анотація:
Механізми розрахунку ефективності інноваційних інвестицій є комплексним, тобто передбачає оцінку за допомогою системи показників. Виходячи з такого погляду вважаємо, що включення до механізму оцінки ефективності інвестиційних проектів показника випуску товарної продукції та гармонійне «інтегрування» його до системи фінансово-економічних показників може стати одним із напрямків щодо подальшого розвитку оціночних методик ефективності інвестицій в інноваційні проекти.

Ключові слова: 
інвестиції, інновації, ефективність, продукція, витрати, прибуток, податки.

Посилання:

  1. Зайцев О. В. Розрахункові моделі мотиваційних механізмів дематеріалізації та енергоефективності. Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки: монографія / О. В. Зайцев, Д. В. Нікітін. Суми : Університетська книга, 2016. – С. 165–174.
  2. Методика определения экономической эффективности капитальных вложений. Москва : Утв. Госплан СССР, Госстрой СССР. Экономическая газета. 1981. № 2-3.
  3. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Москва : Утв. ГКНТ СМ СССР, Госплан СССР, АН СССР, ГК СМ СССР по делам изобр. и откр. 14 февраля 1977 г. Экономическая газета. 1977. № 10.
  4. Методика по определению годового экономического эффекта, получаемого в результате внедрения новой техники. Москва : ГНТК, 1961.