ТИПОЛОГІЗАЦІЯ «РОЗУМНИХ» ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РІШЕНЬ АДАПТОВАНИХ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕНЕРГОМЕРЕЖ

Автори:

Вакуленко І.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Колосок С.І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 21-25

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-3

Анотація:

У статті розглянуто питання технологічних можливостей розбудови розумних енергетичних мереж в Україні на основі застосування розумних інноваційних та екологічно безпечних рішень для енергетичного комплексу країни. З цією метою здійснено типологізацію інноваційних енергетичних рішень, які застосовуються у країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки та низці інших країн, що активно розбудовують розумні енергетичні мережі, трансформуючи власну енергетичну систему відповідно до сучасних вимог.

У статті виділено шість інноваційних технологій (напрямків), використання напрацювань у яких дозволить розширити технічний арсенал засобів для модернізації енергетичного сектору України.

Ключові слова: 
енергетичний сектор, енергоінновації, розумні енергомережі.

Посилання:

 1. Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні / Б.С. Стогній,
  О.В. Кириленко, А.В. Праховник, С.П. Денисюк // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 5. – С. 52–67.
 2. Smart Grid та організація інформаційного обміну в електроенергетичних системах / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, С.Є. Танкевич // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 3. – С. 47-48.
 3. Svitlana Bondarenko. Smart Grid in ensuring the intellectualization of the energy system of Ukraine. URL: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/85
 4. Олійник Д.І. Міжнародний досвід високотехнологічного економічного розвитку на основі побудови smart grid. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=spa_2017_3_13
 5. Josue Campos do Prado, Wei Qiao, Liyang Qu, Julio Aguero The Next-Generation Retail Electricity Market in the Context of Distributed Energy Resources: Vision and Integrating Framework. URL: https://www.researchgate.net/publication/330890414_The_Next-Generation_Retail_Electricity_Market_in_the_Context_of_Distributed_Energy_Resources_Vision_and_Integrating_Framework
 6. Шість інновацій розподільчої мережі майбутнього. URL: https://vsenergy.com.ua/categories-page/shist-innovacij-rozpodilchoi-merezhi-majbutnogo/
 7. Розподілена генерація. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/38583
 8. Розподілене виробництво енергії. Переваги та можливості для кожного українця. URL: https://ecoaction.org.ua/rozpodilene-vyrobnyctvo-energii.html
 9. П’ять технологій, які змінять сервіси енергопостачальних компаній. URL: https://vsenergy.com.ua/categories-page/p-jat-tehnologij-jaki-zminjat-servisi-energopostachalnih-kompanij/