АНАЛІЗ СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЙОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ АРХІТЕКТУРУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автори:

Душак М.І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 


Сторінки: 26-35

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-4

Анотація:

Фондовий ринок відіграє значну роль у фінансуванні суб’єктів господарювання реального сектору економіки, адже можливість залучення коштів з використанням інструментів фондового ринку дає змогу суттєво розширити масштаби діяльності підприємств. Проте наявність криз у фінансовому секторі, що постійно повторюються, та слабкий розвиток самого фондового ринку не дає можливості використовувати підприємствам ці можливості в повному обсязі, тому важливого значення набуває оцінювання стану та тенденцій розвитку фондового ринку у контексті використання його коштів для фінансування підприємств реального сектору економіки.

В процесі дослідження автори дійшли висновку, що найбільший сегмент фондового сектору України обслуговує емітентів, власниками яких є держава та здебільшого здійснює операції з облігаціями внутрішньої державної позики, і лише незначна частка операцій забезпечує фінансування діяльності підприємств через емісію акцій та облігацій. Така ситуація свідчить про «фіктивність» фондового ринку, оскільки він не виконує своєї ключової функції щодо залучення емітентами тимчасово вільних грошових коштів. Крім того, обсяг ринку акцій та облігацій в Україні є мізерними. Емітенти, що мають намір здійснити публічне розміщення акцій повинні виконати достатньо високі вимоги щодо власних цінних паперів, що не стимулює їх використовувати цей механізм. Така сама ситуація склалася і на ринку облігацій: для емітентів витрати часу та ресурсів на здійснення емісії в більшості випадків будуть більшими ніж на залучення кредиту в банківському секторі. Вищезазначене свідчить про низьку зацікавленість емітентів-підприємств реального сектору економіки використовувати інструменти фондового ринку для управління структурою власного капіталу. Виникає потреба у розробці дієвих заходів щодо використання можливостей фондового сектору для фінансування підприємств реального сектору економіки.

Ключові слова: 
фінансова архітектура підприємства, фондовий ринок, ринок акцій, ринок облігацій, структура капіталу.

Посилання:

 1. Ивашковская И. В. Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исследования на развитых и развивающихся рынках: Монография / И. В. Ивашовская, А. Н. Степанова, М. С. Кокорева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 238 с.
 2. Фондові біржі. Офіційний сайт НКЦПФР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/stock-exchanges/.
 3. Біржовий фондовий індекс ПрАТ «ФБ "ІННЕКС». Офіційний сайт ТС ПрАТ «ФБ "ІННЕКС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.innex-group.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2734.
 4. Індекс українських акцій (UX). Офіційний сайт Україської біржі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ux.ua/ru/index/ux/.
 5. Індекси акцій. Параметри ЦП Індексу ПФТС. Офіційний сайт біржі ПФТС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pfts.ua/trade-info/indexes/shares-indexes.
 6. Український фондовий ринок встановив рекорд: як і завдяки чому. Мультимедійна платформа іномовлення України Укрінформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2615657-ukrainskij-fondovij-rinok-vstanoviv-rekord-ak-i-zavdaki-comu.html.
 7. Випуски цінних паперів. Офіційний сайт НКЦПФР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/issues/.
 8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1983-19.
 9. Ворос на миллиард. Squeeze-out: актуальность и перспективы. Официальный сайт НВ Бизнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biz.nv.ua/experts/procedura-squeeze-out-instrument-dlya-minimizacii-riskov-biznesa-50035681.html.
 10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-19.,
 11. Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж. Рішення НКЦПФР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0324-18.
 12. Капитализация фондового рынка по оценке Masterforex-V. Офіційний сайт Masterforex-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.masterforex-v.org/wiki/capitalization.html#top9.
 13. Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP). The World Bank Official Site [Electronic resource]. – Access mode:. https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?locations.
 14. НКЦПФР оприлюднила показники фондового ринку України за 2018 рік. Офіційний сайт ZN.UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/ECONOMICS/nkcpfr-oprilyudnila-pokazniki-fondovogo-rinku-ukrayini-za-2018-rik-302795_.html.
 15. Чи відродиться ринок корпоративних облігацій. Бухгалтерський онлайн-журнал Uteka.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-vozroditsya-li-rynok-korporativnyx-obligacij.