ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Автори:

Бондаренко А.Ф.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Гордієнко В.П.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Дутченко О.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 56-62

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-7

Анотація:

Одним із найважливіших напрямків вивчення особливостей господарської діяльності підприємства, особливо в умовах, коли ринок постійно розвивається і змінюється, є аналіз конкурентоспроможності підприємства. Важливість дослідження цієї теми полягає в тому, що високий рівень конкурентоспроможності підприємства є гарантом одержання високого прибутку.

У сучасних умовах конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (впровадження в виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів.

 Тому постійне дослідження конкурентоспроможності є необхідним як для підприємства (для того щоб покращувати та підтримувати його позиції), так і для держави (для контролю відповідної галузі).

Метою даної статті є практичне дослідження конкурентоспроможності ПрАТ «Київстар» на ринку послуг мобільного зв’язку, а саме, виявлення конкурентних переваг компанії та формування загального стану даного ринку на основі дослідження діяльності лідерів надання послуг мобільного зв’язку в Україні.

Для висвітлення ситуації на ринку операторів мобільного зв’язку, окрім компанії Київстар, коротко проаналізуємо діяльність основних конкурентів: МТС (Vodafone) та Lifecell.

У статті досліджено конкурентоспроможність ПрАТ «Київстар», розглянуті основні методи дослідження конкурентоспроможності, визначено показники частки ринку, відносної частки ринку, індекс Херфіндаля-Хіршмана, побудовано багатокутник конкурентоспроможності.

Проведене аналітичне дослідження конкурентоспроможності компанії «Київстар» на ринку послуг мобільного зв’язку в Україні виявило існування цілого ряду проблем.

Сама ж компанія «Київстар» веде активну економічну діяльність та з кожним роком збільшує кількість своїх клієнтів шляхом позиціонування себе як провідного оператора мобільного зв’язку з найкращим покриттям на всій території України.

Ключові слова: 

конкурентоспроможність, ємність ринку, концентрація ринку, частка ринку, відносна частка ринку.

Посилання:

 1. Воронюк Т. А. Визначення факторів, що впливають на зміцнення конкурентних позицій міні-кав’ярень / Т. А. Воронюк // Причорноморські економічні студії. - 2017. - Вип. 22. - С. 83-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_22_19
 2. Гранатуров В.М. Управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій: навч. посіб. / В.М.Гранатуров, І.В.; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – К. : Кафедра, 2013. – 255 c.
 3. Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 160 с. – С. 47.
 4. Жовновач, Р. І. Теоретико-методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Р. І. Жовновач. – Кіровоград: КНТУ // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – С. 106-113. – Режим доступа: http://www.kntu. kr.ua/doc/zb_19_ekon/stat_19/14.pdf.
 5. Кузьмін, О. Є. Методи аналізування конкурентоспроможності підприємств / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, О. П. Романко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Випуск 21.10. – С. 159–166.
 6. Офіціальний сайт «Lifecell» – Режим доступу до ресурсу: lifecell.ua/
 7. Офіціальний сайт «Vodafone» – Режим доступу до ресурсу: https://www.vodafone.ua/
 8. Офіціальний сайт ПрАТ «Київстар» – Режим доступу до ресурсу: https://kyivstar.ua/
 9. Порядок проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг / Затверджено Рішенням Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації № 640, від 11.12.2018 р. Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0054-19
 10. Рибницький, Д. О. Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Д. О. Рибницький, Т. А. Городня, К. А. Львівська // Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. − Вип. 20. 9. − С. 227-230. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_9/227_Rybnycki_NV_20_9.pdf
 11. Тьягі Р. Інновації у сфері послуг. Шість сигма для сервісної організації / Раджеш Тьягі // Dell. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/qm/qm071.html
 12. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / [С.М. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О. Барабась та ін.]. – К. : КНЕУ, 2006. – 527 с.
 13. Шевчук І. Сучасні проблеми та методи оцінки конкурентоспроможності підприємств олійножирової промисловості [Електронний ресурс] / І.А. Шевчук // ПорталRusnauka.com. – 2010. – Режим доступу:  http://www.rusnauka.com/ 14_NPRT_2010/Economics/66759.doc.htm