Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №2, 2020 року
Валенкевич Л.П., Балагуровська І.О.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДБОРУ КАДРІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД КЕРІВНИКІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ
ст. 9-15
Яровенко Г.М., Доценко Т.В., Кушнерьов О.С.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ст. 16-28
Кузнєцова А.Я., Пелехатий А.О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
ст. 29-36
Жеребило І.В.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
ст. 37-46
Воронцова А.С.
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯВИЩА ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
ст. 47-54
Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Соломко Ю.О., Івницька К.С.
АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ст. 55-64
Зайцев О.В., Шовкопляс О.А.
МЕХАНІЗМИ АНАЛІЗУ АГРЕГАТОВАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ
ст. 65-73
Колосок С.І., Васильєва Т.А.
АНАЛІЗ МЕРЕЖ РОЗПОДІЛУ ГАЗУ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: ОГЛЯД ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ст. 74-78
Лук'янихін В.О., Лук'янихіна О.А., Сороколіт Я.В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНИХ ВЗАЄМОДІЙ УПРАВЛІНСЬКИХ СТИЛІВ ТА МЕТОДІВ У КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
ст. 79-89
Сагер Л.Ю. Росохата А.С.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІТ-ГАЛУЗІ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
ст. 90-96
Денисенко П.А.
УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРІОРИТЕТАМИ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ
ст. 97-102
Касьяненко В.О., Касаєва Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ст. 103-111
Сигида Л.О., Цуненко А.М.
ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПП ВТК «ЛУКАС»: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ст. 112-120
Нікітченко Є.О., Бухтіарова А.Г.
ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ст. 121-125
Чорток Ю.В., Євдокимова А.В., Нечипоренко Р.М., Майборода О.В.
ЗЕЛЕНІ SMART-CITY В УКРАЇНІ: ЯК ПОЄДНАТИ РЕАЛІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СТАНДАРТИ ЄС
ст. 126-132
Пімоненко Т.В., Топтун Ю. М., Ус Я. О.
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ТА ЗЕЛЕНИЙ МАРКЕТИНГ: КЕЙС ДЛЯ УКРАЇНИ
ст. 133-140
Вакуленко І.А., Петренко Н.О.
ТРАНСФЕР ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ ПІД ЧАС РОЗБУДОВИ РОЗУМНИХ ЕНЕРГОМЕРЕЖ
ст. 141-145
Шкарупа О.В., Кучеренко П.В.
ДЕРЖАВНЕ РУГУЛЮВАННЯ МАСШТАБУВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЄС
ст. 146-151
O. Chygryn, N. Artyukhova, Vasylyna T.
CLEANER PRODUCTION AS A DRIVER OF GREEN COMPETITIVENESS
ст. 152-162
Опанасюк Ю.А., Романченко Я. О.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
ст. 163-173
Котенко С.І., Швіндіна Г.О.
РЕІНЖИНИРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ст. 174-180
Люльов О.В., Решетняк Я.В.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ: АНАЛІЗ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ
ст. 181-186
Золковер А.О.
ВПЛИВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
ст. 187-195
Костін Ю.Д., Ткачова Т.С.
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ст. 196-202
Васильєва Т.А., Давліканова О.Б.
СЦЕНАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПАТЕРНУ МЕНЕДЖМЕНТУ ДУАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ст. 203-212