ПОТОЧНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автори:

Савченко Т.Г.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

tar.savchenko@gmail.com

Татарко А.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
arina.trofimenko@gmail.com


Сторінки: 7-15

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-1

Анотація:
Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку фінансових технологій (далі – фінтех або Fintech) у світі та в Україні. Виявлено залежність між віком та кількістю взаємодій з банками. Визначено, що в результаті імплементації директиви про платіжні послуги ЄС PSD2, трансформувалися старі тренди та з’явилися нові напрями розвитку фінтех. Встановлено, що директива дозволяє компаніям з електронної комерції розвивати фінансові послуги на основі даних та інфраструктури банків, оскільки нові сторонні постачальники мають кращі пропозиції диференційованих інноваційних послуг. Існує цілий ряд технологічних рішень, одні з найбільш революційних та таких, що швидко розвиваються є блокчейн (Блокчейн - це зростаючий список записів, названих блоками, які пов'язані за допомогою криптографії); штучний інтелект (Технологія, яка дозволяє реплікувати поведінку людини, наприклад, схильність до навчання та вирішення проблем), одним з важливих ринків в галузі штучного інтелекту є великі дані (Big data) ( "великі дані"- галузь, яка виникла в наслідок збору, аналізу та формування плану дій на базі цих даних); краудфандинг (механізм збору коштів через електронні платформи з метою реалізації певного проекту). Визначено, що успіх фінтех компаній став каталізатором появи нових ніш на ринку фінансових послуг. Так, страховий, кредитний, інвестиційний ринки, державний сектор стали базою для появи нових технологій. Регуляторна технологія (RegTech) буде і надалі надзвичайно цікавою для фінансових установ, які бажають не лише ефективніше та більш раціонально виконувати свої регуляторні зобов’язання, але також зменшити ризики та витрати, пов’язані з подібними функціями. Іншуртех (іnsurtech) – це фірми, які використовують нові технології для поновлення або розриву ланцюжка вартості страхування. Lendtech – кредитні маркетплейси, які становлять сукупність сервісів та додатків які поєднують позичальників та кредиторів – не тільки фізичних осіб, а й представників малого, середнього та великого бізнесу. Визначено, що основними трендами будуть підвищення рівня консолідації у сферах які вже майже сформувались, таких як платежі та кредитування, а також у таких нових сферах, як блокчейн; виникнення більших угод між інвесторами та фінтех компаніями; глобальна експансія необанками; врегулювання відкритого банкінгу; співпраця між fintechs та банками в Азії в таких сферах, як KYC (know your customer), AML (anti-money laundering); розвиток управління цифровою ідентичністю - включаючи розпізнавання обличчя та розпізнавання голосу.

Ключові слова: 
фінансові технології, діджиталізація, блокчейн, штучний інтелект, необанк, краудфандінг, іншуртех, відкритий банкінг.

Посилання:

 1. Artificial Intelligence (AI) worldwide - Statistics & Facts [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.statista.com/topics/3104/artificial-intelligence-ai-worldwide/
 2. BAI Uncovers Top Trends In Financial Services For 2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.bai.org/bai-news/2018/11/28/bai-uncovers-top-trends-in-financial-services-for-2019.
 3. Blockchain Explained [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
 4. Crowdfunding [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.statista.com/outlook/335/100/crowdfunding/worldwide#market-revenue
 5. Fintech Europe - Statistics & Facts [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.statista.com/topics/3397/fintech-market-in-europe/
 6. Fintech predictions 2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/fintech-predictions-2019.html
 7. Global Fintech Trends 2019 Report: Leading Companies and Technologies [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.daxx.com/whitepapers/fintech-trends-report-2019
 8. PSD2 EXPLAINED [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/
 9. PwC’s Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
 10. Краудфандинг: популярные площадки в Украине и мире [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://psm7.com/analytics/kraudfanding-kak-privlech-investicii-i-realizovat-mechtu.html
 11. Крипта, Open Banking та нові регулятори — 10 прогнозів для Fintech [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.imena.ua/blog/10-trends-fintech-2018/
 12. Скінер К. Цифровий банк. Як створити цифровий банк або стати їм / Кріс Скінер. – Москва: (Манн, Іванов і Фербер (МІФ), 2014. – 390 с.
 13. ФЕНОМЕН FINTECH ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/09/wtpdfsu_conference18_materials
 14. Фінансові технології світу: прориви та актуальні тенденції галузі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.ideabank.ua/uk/about/blog/1411-finansovi-tekhnolohiyi-svitu-proryvy-ta-aktualni-tende/
 15. Фінтех-2019: дослідження українського ринку фінансових технологій [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.management.com.ua/tend/tend1139.html