МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автори:

Сигида Л.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
liubov.syh@gmail.com

Сигида Н.О.

Netcracker Technology,
м. Суми, Україна
nataliia.sygyda@netcracker.com


Сторінки: 74-82

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-10

Анотація:

Мета даної статті полягає у дослідженні сільськогосподарської галузі України та визначенні значення ланцюгів поставок для підвищення ефективності цієї галузі.

У результаті дослідження було проаналізовано основні показники функціонування сільськогосподарської галузі в Україні. Отримані результати дозволяють охарактеризувати фактичний стан, а також розробити відповідні пропозиції щодо його покращення в майбутньому, у тому числі з урахуванням маркетингової та логістичної складових. Встановлено, що майже 18% працездатного населення України в 2016 р. було зайнято в сільському господарстві. При цьому територіально найбільша частка сільськогосподарських підприємств розміщена в трьох областях – Одеській, Дніпропетровській та Миколаївській.

Визначено, що за аналізований період часу (2007-2016 рр.) спостерігається стабільний приріст обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, що є достатнім для забезпечення внутрішніх потреб населення та експорту. Доведено, що основу українського експорту становить первинна сільськогосподарська продукція (пшениця, кукурудза, соєві боби). Незважаючи на поступове зростання експорту продуктів харчування (на 16% з 2010 по 2016 рр.), в експорті частка товарів з доданою вартістю залишається на низькому рівні, що свідчить про спеціалізацію України як постачальника сировини на світовому ринку.

Крім того, встановлено, що частка імпорту для потреб сільського господарства залишається на високому рівні. Переважно це мінеральні добрива, машини для сільського господарства, продукти нафтопереробки, потреба в яких повною мірою не забезпечується внутрішніми виробниками. Відповідно визначено, що все вищезазначене вимагає формування як внутрішніх ланцюгів поставок сільськогосподарських підприємств, що дозволить налагодити відносини між структурними підрозділами, так і зовнішніх ланцюгів поставок, що дозволить налагодити партнерські відносини із контрагентами, у тому числі за кордоном.

Встановлено, що при формуванні ланцюгів поставок необхідно враховувати основні проблеми сільськогосподарської сфери, вирішення яких є вирішальним для країни, зокрема, залучення нових виробників сільськогосподарської продукції до експортної діяльності; нарощування в експорті частки продукції з доданою вартістю; охоплення нових ринків зарубіжних країн.Ключові слова: 
сільське господарство, імпорт, експорт, ланцюг поставок, галузь.

Посилання:

 1. How to Feed the World in 2050. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf.
 2. Михайлов А.П. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України / А.П. Михайлов // Економіка та управління: історія, реалії та перспективи. – 2016. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9F..pdf.
 3. Christopher, ML. Logistics and Supply Chain Management / Christopher, ML. – London: Pitman Publishing, 1992.
 4. Lambert Douglas. Fundamentals of Logistics Management / Douglas Lambert, James R Stock, and Lisa M. Ellram. – Irwin/McGraw-Hill Series in Marketing, 1998. – 611 p.
 5. Stock J.R. Developing a consensus definition of supply chain management: a qualitative study / J.R. Stock, S.L. Boyer // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. – 2009. – 39, No. 8. – РР. 690-711.
 6. Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю / Є.В. Крикавський // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5((179)). – С. 30-41.
 7. Чухрай Н.І. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики : монографія / Н.І. Чухрай, О.Б. Гірна. – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 232 с.
 8. Меджибовська Н.С. Сучасні тенденції управління ланцюгами поставок / Н.С. Меджибовська // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – Вип. 1(35). – С. 283-288.
 9. Статистичний збірник 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.
 10. Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012-2018 роках (КВЕД-2010). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm.
 11. Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/ivp/ivp_u/ivp2017.html.
 12. Основні показники соціально-економічного розвитку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/mp/op_u/op1216_u.htm.
 13. Аграрна супер-країна чи ілюзія зростання // Економічна правда. – 31 липня 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2017/07/31/627430/.
 14. Митна статистика Державна фіскальна служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/.
 15. Названо ТОП-5 проблем сільського господарства України. – 12.03.2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/-/371151/nazvano-top-5-problem-silskogo-gospodarstva-ukrayiny.
 16. Аграрні експортні горизонти-2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/blog/177-agrarni-eksportni-gorizonti-2017.
 17. Логистика экспорта зерна Украины: взгляд Soufflet Group 13 февраля 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ports.com.ua/articles/logistika-eksporta-zerna-ukrainy-vzglyad-soufflet-group.