ФОРМУВАННЯ БАЗИСУ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕФОРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ «РОЗУМНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ

Автори:

Вакуленко І.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

vakulenko@ssu.edu.ua

Прийменко С.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Колосок С.І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
kolosok@ms.sumdu.edu.ua

Матвєєва Ю.Т.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
y.matvieieva@management.sumdu.edu.ua


Сторінки: 40-45

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-5

Анотація:
Українська енергетична система є однією з найменш ефективних у світі. За показником енергоємності ВВП Україна посідає одне з останніх місць у відповідному світовому рейтингу. Необхідність зниження енергоємності виробництва є ключовим драйвером реформування енергетичного сектору економіки України. Міжнародні зобов’язання та стратегічний курс України, спрямований на інтеграцію з Європейським Союзом визначає пріоритети у енергетичній політиці держави. Енергетична стратегія України відображає ключові напрямки майбутнього розвитку галузі та розроблена з урахуванням світових тенденцій та досвіду Європейського Союзу. Однак реалізація стратегії потребує здійснення низки заходів, зокрема адаптації вітчизняного законодавства до вимог Європейського Союзу з метою формування нової моделі конкурентного енергетичного ринку. Окрім того, важливим аспектом здійснення енергетичних реформ є інноваційність заходів, передбачених до реалізації. Зокрема, особливої уваги потребує застосування технологій, що складатимуть основу енергетичної системи у середньо- та довгостроковому майбутньому. До таких технологій зокрема належать «розумні» енергомережі, які потребують системного підходу для їх масштабного розгортання. У статті розглянуто причини низької енергоефективності економіки України та динаміку показника енергоємності валового внутрішнього продукту України з початку 90-х років до сьогодення та його співвідношення із середньосвітовим. Розглянуто структуру енергетичного балансу країни та трансформацію ринку електричної енергії як одного з ключових напрямків реформування енергетичної системи країни. Окрім того, у статті визначено, що розбудова «розумних» енергетичних мереж на сьогодні є безальтернативним напрямком розвитку електроенергетики. Визначено значення постійної підтримки учасників енергетичного ринку для формування сприятливого бізнес- та інвестиційного середовища, а також ідентифіковано потенційні наслідки коливань державної політики суб’єктів енергетичного ринку на прикладі підтримки сонячної енергетики в Україні.

Ключові слова: 
«розумні» енергомережі, енергетика, ВВП, енергетична стратегія.

Посилання:

  1. Суходоля О.М. Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Stpa_2017_1_9.pdf
  2. Біла С.О., Шваюк Ю.Е. Роль енергетичного сектору у зростанні конкурентоспроможності національної економіки: світовий досвід та реалії України. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuumevcg_2016_10(1)__8.pdf 
  3. Козак К., Тарасенко М., Кудряшова А. Енергоефективність концепції «розумне» місто. URL:http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24245/2/FPT_2017_Kozak_K-Energy_efficiency_of_smart_213-214.pdf
  4. Олександр Ярощук Енергоємність економіки України, або чому до Європи ще далеко. URL: https://biz.censor.net.ua/columns/3048408/energomnst_ekonomki_ukrani_abo_chomu_do_vropi_sche_daleko?__cf_chl_jschl_tk__=fcf166e733319a6bbc14adc6f6d9da20036fb459-1575809888-0-ARyUmqs11yqYHtzZEWyc4B WhrnI5vsVpTooY6zdsgqHBiu8EkWp4uffi-2X2BeeHEPAcP9bjXb2MvYLn4PZTunZ1zUPfi1999XWOlrrhq 3ZxBHodmrLpjg6WS8_tC-3pBbkzS4gc1wuudSNUA4ju2EvNLYffaEHK_MhTpbC1A19UBMs8pYVI9 ssSLaNER-lNLMl8TO_ZoUdc5dPpt5ckLpXXcgRL8DzwXgCtECOS2tCmpYzaR6icrIu2vMP28H-h_J0ja2Ctd FEOSEdAZbDdKJPMhO5EHIF5d1WmgpmidQ-Un0-dhR5p2gJo2_oSVlGoUMKEOi5Y7aV04iPsTwa9jWz7z2uWhNV--tz7IydreIQH
  5. Україна за 5 років скоротила енергоємність економіки майже вдвічі - Комітет Ради. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2380109-nackomisia-zatverdila-znizenna-tarifiv-na-teplo-ta-garacu-vodu-u-kievi.html
  6. «Енергетика України»: огляд нового видання інфографічного довідника. URL: https://bakertilly.ua/news/id45033
  7. Directive for the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources, RES. URL : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj
  8. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj
  9. 2012/148/EU Commission Recommendation of 9 March 2012 on preparations for the roll-out of smart metering systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2012/148/oj
  10. Strategic Energy Technology Plan. URL: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan