Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №3, 2021 року
Вакуленко І.А., Колосок С.І.
ПОТЕНЦІЙНІ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ РОЗУМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
ст. 9-14
Серпенінова Ю.С., Ярошина А.П.
ЗВІТНІСТЬ ТА ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ: МЕТА АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ
ст. 15-22
Максименко І.О., Шкуліпа О.І., Павленко О.О., Древаль О.Ю.
УРАХУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРУ
ст. 23-30
Письменна У.Є., Сотник І.М., Кубатко О.В., Трипольська Г.С., Курбатова Т.О.
СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
ст. 31-39
Бричко М.М., Літовцева В.Є.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОЕЛЕМЕНТНОГО ТА ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
ст. 40-50
Таранюк Л.М., Полієнко М.А., Слюсаренко А.Д., Малишенко Ю.П., Таранюк К.В., Галинська Ю.В., Щербаченко В.О.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ COVID-19
ст. 51-59
Журавка Ф.О., Ярова І.Є., Галинська Ю.В., Хомутенко Л.І., Домашенко М.Д.,
ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СИСТЕМНОЇ ОЦІНКИ
ст. 60-68
Домашенко М.Д., Школа В.Ю., Котенко О.О., Домашенко В.С.
РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
ст. 69-79
Діденко І.В., Волік К.В.
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ З ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ, ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
ст. 80-86
Бондаренко А.Ф., Гордієнко В.П., Москаленко А.О.,
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
ст. 87-93
Дунаєв М.С., Плікус І.Й., Отрощенко Л.С., Жукова Т.А.
FORENSIC ACCOUNTING: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
ст. 94-101
Кобушко І. М., Чухно Р. Ю.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН
ст. 102-119
Мельник О.В., Мирошниченко Ю.О., Розман-Лі А.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
ст. 120-126
Карінцева О.І., Харченко М.О., Мазін Ю.О., Фалько К.С.
ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ст. 127-136
Салтикова Г.В., Захаркін O.O., Тарасенко Я.Ю.
РАЦІОНАЛЬНА БОРГОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ст. 137-144
Пономаренко І.О., Лебідь Н.В., Ігнатченко А.С., Химченко Ю.В., Ковальов Б.Л.
АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ
ст. 145-150
Яровенко Г.М., Радько В.В.
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ШАХРАЙСТВА В ПРОЦЕСІ КРЕДИТУВАННЯ КЛІЄНТІВ БАНКУ
ст. 151-161
Лєонов С.В., Кузьменко О.В., Койбічук В.В., Горай Д.С.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НАГЛЯДОВО-РЕГУЛЯТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУР ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ
ст. 162-169
Чигрин О.Ю., Олефіренко О.М., Івахненко О.М., Хааг В.Х.
ЗЕЛЕНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ
ст. 170-181
Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Решетняк Я.В., Евелін Кума Осеі Овусу, Едвард Овусу
СУСПІЛЬНА ДОВІРА ДО БРЕНДУ ТЕРИТОРІЇ: ГЕНДЕРНІ, ВІКОВІ ТА ОСВІТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
ст. 182-189
Денисенко П.А., Кубатко О.В., Шкарупа О.В., Яременко А. Г.
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У НАПРЯМІ ДОСЯГНЕНЬ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ст. 190-196
Кубатко В.В., Пушкарь А.Я.
РОЗУМНІ ЕНЕРГОМЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ст. 197-202
Гончарова Р.А.
АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
ст. 203-210
Гуменна Ю.Г., Стороженко Д.В.
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВИХ РІВНІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ст. 222-233
Назаренко А.П., Сагер Л.Ю.
ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АУДІОБРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ
ст. 234-240
Д'яконова І.І., Щербина Т.В., Юрченко А.А., Сіняговський Ю.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ У КОНТЕКСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ
ст. 241-247
Басанець І.В.
ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ АУДИТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ст. 248-253
Рекуненко І.І., Кобушко Я. В., Рибальченко С.М., Рижков В.А., Ісмайлова А.
УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
ст. 254-262
Мартинець В.В., Антоненко А.Г., Коломієць Д.А.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
ст. 263-269
Височина А.В., Стороженко Н.О.
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ст. 270-276
Росохата А., Нестеренко В., Хоменко Л., Кропива В.
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
ст. 277-282