Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №3, 2022 року
Кравченко О.В., Дьякова В.В.
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
ст. 9-16
Васильєва Т.А., Гончаренко Т. П., Мордань Є. Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВ ТА ФОРМУВАННЯ ЇХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
ст. 17-30
Кузьменко О.В., Бойко А.О., Доценко Т.В.
РИЗИК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ КЛІЄНТОМ БАНКУ ВІД АЗАРТНИХ ІГОР, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ
ст. 31-41
Барченко Н.Л., Любчак В.О., Карінцева О.І., Ковальов Б.Л., Пономаренко І.О.
МОДЕЛІ ОПИСУ ІНДИКАТОРІВ ПРОГРЕСУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
ст. 42-50
Мірошниченко О.В., Крухмаль О.В., Хвостенко А.Г.
ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ
ст. 51-59
Чуланов К.В., Химченко Ю.В., Михайлов О.О., Півень В.С.
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ОБЛІК ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0
ст. 60-66
Бондар Т.В., Сагер Л.Ю., Тимощенко В.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ
ст. 67-72
Височина А.В., Стороженко Н.О.
АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19
ст. 73-80
Серпенінова Ю. С., Замора О.М., Винниченко Н.В., Щербина Т.В., Городецька М. О.
ПОЛІТИКА ЄС ЩОДО СТАЛОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ
ст. 81-90
Новіков В. М.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
ст. 91-96
Охрімчук Є.І.
МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИНОСТІ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
ст. 97-105
Захаркін O.O., Захаркіна Л.С., Квілінський О., Чухно Р. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
ст. 106-112
Воронцова А.С., Макаренко І. О., Єльнікова Ю. В., Фомінов Р. М., Пуговкіна Ю. А.
РАНЖУВАННЯ ТА ПРІОРИТИЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ, СПРЯМОВАНИХ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦСР 13
ст. 113-119
Рибальченко С., Балагуровська І., Загоруйко К., Балагуровська А.
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ
ст.120-124