Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №4, 2018 року
Балацький Є.О., Лаврик В.В.
ВПЛИВ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ст. 7-12
Сагер Л.Ю., Сигида Л.О., Колесник А.А.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ст. 13-24
Kotenko S.І., Vasilyeva Т.А., Mayboroda T.M., Petrushenko Yu. M.
ст. 25-30
Валенкевич Л.П., Балагуровська І.
ЛІДЕРСТВО ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО КЕРІВНИЦТВА
ст. 31-35
Нєшева А.Д., Павленко О.О., Касьяненко В.О.
МОДЕЛЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
ст. 36-42
Івахненко О.М.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
ст. 43-51
Нікітін Д.В., Зайцев О.В.
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ст. 52-55
Савченко Т.Г., Татарко А.В.
ПОТОЧНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ст. 56-64
Подмарьов О.Ю.
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ
ст. 65-71
Чигрин О.Ю.
ЗЕЛЕНІ СПОЖИВАЧІ: СТРУКТУРА ТА ПРОФІЛЬ
ст. 72-76
Бойко А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ОБСЯГУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ
ст. 77-84
Виговська Н.Г., Дячек С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ст. 85-90
Д'яконова І.І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІНСТИТУЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНСОЛІДОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ
ст. 91-98
Люта О.В., Васильєва Т.А., Кириченко К.І., Решетняк Я.В.
ст. 99-104
Жеребило І.В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ
ст. 105-111
Кузьменко О.В., Овчаренко В.О.
ОГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ БАНКІВ
ст. 112-117
Alfavvaz Osama Favvaz Soud
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF QUALITY EVALUATION OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
ст. 118-123