ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Автори:

Семеног А.Ю.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

a.semenoh@uabs.sumdu.edu.ua

Бухтіарова А.Г.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
a.bukhtiyarova@uabs.sumdu.edu.ua

Борт Н.К.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
f42.n_bort@uabs.sumdu.edu.ua


Сторінки: 7-13

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-1

Анотація:

У статті на основі аналізу наукових джерел здійснено порівняльний аналіз систем регулювання ринку фінансових технологій у різних країнах світу. Охарактеризовано рівень розвитку систем регулювання у Великобританії, Франції, США, Індії та Україні. Наведено основні інституції, що здійснюють регулювання та нагляд у країнах світу. Представлено основні принципи їх функціонування. Також проаналізовано нормативно-правове забезпечення, що регулює діяльність фінтех-компаній. Визначено, що особливою проблемою для розвитку ринку фінансових технологій є відсутність єдиного регуляторного підходу до різних видів Фінтех-компаній та рішень. Свідченням цього є відсутність єдиних органів регулювання сфери фінтех, а також відповідного нормативно-правового забезпечення як в Україні, так і в зарубіжних країнах.

Визначено, що на даний момент у більшості країн світу фінтех-компанії підпорядковуються законам, які приймалися в часи існування лише класичних фінансових установ, а тому не враховують специфіки роботи як окремих фінтех бізнесів, так ї їх особливостей спільної роботи з банківськими та небанківськими фінансовими установами, з посередниками ринку цінних паперів. Відповідно до потенціалу розвитку ринку фінансових технологій та вигод від його зростання, в усіх аналізованих країнах запроваджуються програми з підтримки та розвитку ринку фінансових технологій через створення спеціальних комісій, фондів-акселераторів та спрощених систем регулювання у формі фінтех «пісочниць». Визначено, що драйвером зростання фінтех-рішень на ринку фінансових послуг стало активне розповсюдження відкритих API в діяльності фінансових установ, які передбачають добровільний обмін даними про клієнтів банків з фінтех-компаніями. Обгрунтовано, що важливою складовою зростання довіри на ринку фінансових технологій є забезпечення зберігання та захисту персональних даних клієнтів фінтех-компаній.

Ключові слова: 
ринок фінансових технологій, фінтех, фінансові послуги, фінансові установи, система регулювання ринку фінансових технологій.

Посилання:

 1. European Fintech Regulation – An overview. Clifford Cha 2017. URL: https://talkingtech.cliffordchance.com/en/industries/fintech/european-regulatory-report.html.
 2. Value of Fintech. KPMG. 2017. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/10/value-of-fintech.pdf.
 3. Directive (EU) 2015/2366 Payment Services Directive. Official Journal of the European Union. 12.2015. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2366.
 4. Fintech (financial technology) and the European Union: State of play and outlook. European Parliament. 2019. URL: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635513.
 5. Cryptocurrency Regulations Around The World UR: https://complyadvantage.com/blog/cryptocurrency-regulations-around-world/.
 6. USA: Fintech 2019. URL: https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/usa.
 7. Finra: Fintech. URL: https://www.finra.org/rules-guidance/key-topics/fintech.
 8. India: Fintech 2019. URL: https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india.
 9. Bharat Bill Payment System. URL: https://www.bharatbillpay.com.
 10. India FinTech Report 2019. Medici. 2019. URL: https://mediciinnercircle.com/wp-content/uploads/2019/03/FintegrateReport_ExecutiveSummary_Final.pdf.
 11. Каталог фінтех-компанії України. Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній. 2019. URL: https://map.fintechua.org.
 12. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-ix.
 13. Паперник С., Молотай О. Огляд правових аспектів в галузі ФінТех в Україні. URL: https://evris.law/uk/stattja-ogljad-pravovih-aspektiv-v-galuzi-finteh-v-ukraini/.
 14. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог. 2018. URL: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf
 15. Національний банк затвердив нову систему валютного регулювання та оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-zatverdiv-novu-sistemu-valyutnogo-regulyuvannya-ta-oprilyudniv-dorojnyu-kartu-valyutnoyi-liberalizatsiyi.
 16. Закон України «Про електронні довірчі послуги». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19.
 17. BankID. URL: https://bankid.org.ua.
 18. Постанова Правління Національного банку України «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0162500-18.
 19. Закон України «Про захист персональних даних». 2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17