РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Автори:

Д'яконова І.І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

i.diakonova@uabs.sumdu.edu.ua

Дрофа А.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
an.o.drofa@gmail.com


Сторінки: 81-86

Мова оригіналу: англійська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-10

Анотація:

Сфера FinTech почала швидко розвиватися з 2008 року, після Глобальної фінансової кризи. Це було пов’язано з тим, що фінансові установи не могли швидко реагувати на потреби споживачів через низку регуляторних та законодавчих обмежень, які були застосовані для подолання наслідків кризи. У той же час основними факторами розвитку FinTech були технологічна еволюція, нові очікування, доступність фінансування та капіталу, а також підтримка з боку уряду та регулюючих органів.

FinTech робить традиційні фінансові послуги більш доступними, гнучкими та безпечними, тому FinTech є одним з головних рушіїв цифрової трансформації всього фінансового сектору та розвитку фінансової доступності у світі. Розвиток галузі FinTech має величезний вплив на фінансовий сектор. FinTech прагне зробити фінансові послуги більш доступними як для споживачів, так і для бізнесу.

FinTech компанії швидко розвиваються та щороку приваблюють велику кількість інвестицій у свій розвиток. У той же час традиційні фінансові установи відчувають загрозу зі їх боку, оскільки зі збільшенням кількості FinTech компаній, конкуренція на ринку фінансових послуг також зростає. Для того, щоб залишитися на ринку, традиційні банки змушені адаптуватися до сучасних реалій та розвивати співпрацю з FinTech компаніями. Компанії FinTech можуть допомогти банкам ефективніше надавати фінансові продукти та послуги та посилювати їх конкурентні переваги. Наприклад, вони можуть покращити фінансову привабливість та досвід клієнтів, підвищити прозорість, поліпшити безпеку, а також надати підтримку та рекомендації.

Таким чином, фінансові установи у співпраці з FinTech компаніями здатні надавати нові фінансові продукти та послуги групам клієнтів, які раніше не мали доступу до традиційних фінансових послуг. Крім того, завдяки новим технологіям, фінансові установи можуть пропонувати персоналізовані послуги та спілкуватися в режимі он-лайн з клієнтами, що значно збільшує залучення клієнтів та іх досвід. Крім того, компанії FinTech можуть допомогти фінансовим установам виявити шахрайство та боротися з кібератаками та іншими онлайн-ризиками.

Ключові слова: 

FinTech, фінансові технології, фінансові послуги, фінансові інновації, прийняття FinTech.

Посилання:
 1. The Pulse of Fintech 2018. Biannual global analysis investment in fintech: [Electronic resource] KPMG. – 13 February 2019. – Access mode: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/the-pulse-of-fintech-2018.pdf
 2. Global FinTech Adoption Index 2019 [Electronic resource] EY. – 2019. – Access mode: https://fintechauscensus.ey.com/2019/Documents/ey-global-fintech-adoption-index-2019.pdf
 3. Help Center [Electronic resource] Facebook. – 2019. – Access mode: https://www.facebook.com/help/1434403039959381
 4. Student Loans [Electronic resource] Amazon. – 2019. – Access mode: https://www.amazon.com/vdp/668d3ca6e24240e4b9138ad5abd6a07b
 5. Kharpal A. Everything you need to know about WeChat — China’s billion-user messaging app [Electronic resource] CNBC. – 2019. – Access mode: https://www.cnbc.com/2019/02/04/what-is-wechat-china-biggest-messaging-app.html
 6. How FinTech Partnerships With Banks Shape the Future of Finance [Electronic resource] Fintechtris. – 2019. – Access mode: https://www.fintechtris.com/blog/2019/6/20/how-fintech-partnerships-with-banks-shape-the-future-of-finance
 7. Zacharjasz I. Fin-Tech - a threat or an opportunity for the banking sector. A close perspective. [Electronic resource]. INN. Poland. – 2019. – Access mode: http://igorzacharjasz.innpoland.pl
 8. Global Fintech Report 2019 [Electronic resource]. PWC – 2019. – Access mode: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-global-fintech-report-2019.pdf
 9. Blurred lines: How FinTech is shaping financial services [Electronic resource]. PWC – 2019. – Access mode: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/fintech-survey/blurred-lines.html
 10. Shevlin R. Bank/Fintech Partnerships Will Be A Huge Disappointment In 2019 [Electronic resource] Forbs. – 2019. – Access mode: https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2019/01/07/bankfintech-partnerships-will-be-a-huge-disappointment-in-2019/#7d8174a437ba
 11. Sound Practices Implications of fintech developments for banks and bank supervisors. [Electronic resource] Basel Committee on Banking Supervision. – February 2018. – Access mode: https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf
 12. Banking Sector Review [Electronic resource] National Bank of Ukraine. – 2019. – Access mode: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2019-08.pdf?v=4
 13. Ukrainian Fintech Catalog [Electronic resource] National Bank of Ukraine. – 2019. – Access mode: https://drive.fintechua.org/UAFintechCatalog19-en.pdf?
 14. Yoo T., Wysocki M., Cumberland A. Country Digital Readiness: Research to Determine a Country’s Digital Readiness and Key Interventions [Electronic resource] Cisco Corporate Affairs. – May 2018. – Access mode: https://www.cisco.com/c/dam/assets/csr/pdf/Country-Digital-Readiness-White-Paper-US.pdf
 15. Andreieva I. The power of financial Inclusion [Electronic resource] Mastercard. – 2019. – Access mode: https://www.kyivpost.com/wp-content/uploads/issue_pdf_178c6030d7e0f98b26c4487075adb87562b7dfd5/EBA_Inga-Andreieva_FIN-1.pdf
 16. GO FinTech: Dialogue between NBU and Innovation Companies Reaches Higher Level [Electronic resource] National Bank of Ukraine. – 2019. – Access mode: https://www.bank.gov.ua/news/all/go-fintech-yakist-dialogu-mij-nbu-ta-innovatsiynimi-kompaniyami-pidvischitsya