ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕФОРМ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ «РОЗУМНИХ» ТЕХНОЛОГIЙ

Автори:

Матвєєва Ю.Т.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

y.matvieieva@management.sumdu.edu.ua

Котюк Р.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
drtb@i.ua


Сторінки: 101-107

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-13

Анотація:

В статті досліджено особливості проведення енергетичних реформ на основі застосування «розумних технологій». Проаналізовано такі реформи, що базуються на принципах регулювання, приватизації, реструктуризації та конкуренції. Окреслено переваги та недоліки енергетичних реформ. Виділено основні проблеми проведення реформ в енергетичному секторі країнами, що розвиваються. Так, до проблем реалізації реформ в енергетичному секторі країн, що розвиваються відносяться: політичні виклики; необхідність урахування початкових умов функціонування енергетичного сектору; визначення для окремих територій індивідуальних підходів, методів, інструментів та технологій в процесі запровадження енергетичних реформ; реалізація цільових завдань. Проведено аналіз завдань, цілей та переваг енергетичної стратегії України до 2035 року. Обґрунтовано необхідність імплементації «розумних» технологій в енергетиці. Охарактеризовано сучасні інновації в енергозбереженні, серед яких особливої уваги приділяється smart-grid технологіям. Доведено, що «розумні» технології позитивно пов’язані з економічною та соціальною стійкістю, спрямовані на забезпечення досягнення цілей сталого розвитку та охорони навколишнього середовища.

На основі узагальнення науково-літературних джерел визначені такі економічні ефекти від впровадження «розумних технологій в енергетиці як підвищення рівня енергозбереження за рахунок скорочення витрат палива, можливість керування попитом на електроенергію, зменшення капітальних інвестицій, скорочення інвестицій у виробництво тощо. Пропонується враховувати синергетичні ефекти від використання «розумних» технологій у трьохвимірному форматі: екологічному, соціальному та економічному ефектах. В якості синергетичних ефектів від впровадження «розумних» технологій в енергетичних реформах передбачається підвищення рівня соціо-еколого-економічного розвитку; ефект масштабу, ефект інтеграції, ефект комплексних переваг, ефект конгломерату; синергії з іншими інфраструктурами (наприклад, з транспортною).

Ключові слова: 
енергетичні реформи, «розумні технології», енергетична стратегія України, smart-grid, синергетичні ефекти.

Посилання:

  1. Енергетична стратегія України до 2035 р.: оцінка та перспектива якісних змін. Корпоративне право та M&A: веб-сайт. URL: https://evris.law/uk/energetychna_strategiya/ (дата звернення: 03.10.2019).
  2. Реформа енергетики: Оцінка основних ініціатив. веб-сайт. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/verstka_er.pdf (дата звернення: 03.10.2019).
  3. ТОП-5 інновацій у відновлюваній енергетиці, що можуть змінити світ. EcoTown веб-сайт. URL: https://ecotown.com.ua/news/TOP-5-innovatsiy-u-vidnovlyuvaniy-enerhetytsi-shcho-mozhut-zminyty-svit/ (дата звернення: 04.10.2019).
  4. Energy use (kg of oil equivalent per capita). The world bank веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE?end=2015&locations=UA&start=1960&view=chart (дата звернення: 04.10.2019).
  5. Rethinking Energy Sector Reforms in a Power Hungry World. The world bank веб-сайт. URL: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/09/10/rethinking-energy-reforms-in-power-hungry-world (дата звернення: 05.10.2019).
  6. Smart technologies and corporate sustainability: The mediation effect of corporate sustainability strategy. Science Direct. веб-сайт. URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361518307838 (дата звернення: 05.10.2019).