ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автори:

Літвіненко А.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

a.litvinenko@uabs.sumdu.edu.ua


Сторінки: 42-48

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-5

Анотація:

У статті обґрунтовано необхідність здійснення заходів для трансформації  сучасної економіки до моделі «зеленої» економіки. Розглянуті дефініції поняття «зелена» економіка, визначених вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами. Доведено необхідність створення сучасного механізму фінансового забезпечення для залучення інвестицій у проекти з трансформації галузей економіки таких як: виробництво, енергетика, транспорт та фінанси та інші. Досліджені цілі сталого розвитку, досягнення яких є основоположним завданням трансформаційних процесів. Розглянуто рівні впровадження «зеленої» економіки від наднаціонального до індивідуального. Доведено необхідність формування нормативно-правової бази для регулювання відносин у процесі переходу до «зеленої» економіки та її подальшого функціонування. Обґрунтована актуальність переходу до «зеленої» економіки в Україні та основні завдання, які мають бути вирішенні в рамках трансформації. Проаналізована структура механізму фінансового забезпечення. Перехід до "зеленої" економіки допоможе подолати бідність, забезпечить людство відновлюваною енергією та поступово зупинить забруднення навколишнього середовища. Зміна існуючої моделі економіки потребує трансформації у всіх її галузях (виробництво, фінанси, енергетика тощо) та на всіх рівнях (від наднаціонального до індивідуального). Процеси трансформації, які включають технічну модернізацію, зміну технології, потребують значного фінансування. Здійснено прогнозування перспектив для галузей економіки України після здійснення трансформації економічної моделі. Слід зазначити, що процес переходу до нової моделі економіки у світі вже триває, а зусилля світової спільноти, спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку, проявляються у створенні необхідної правової бази у формі Конвенції ООН та діяльності міжнародних фінансових організацій, що надають фінансування на реалізацію проектів у цій галузі. Перехід до моделі зеленої економіки відкриває для України ряд можливостей, таких як: здобуття енергетичної незалежності, подолання бідності та поліпшення навколишнього середовища.

Ключові слова: 
«зелена» економіка, «зелені» фінанси, трансформація економіки, сталий розвиток.

Посилання:

 1. Доповідь Організації об’єднаних націй: про продовольчу безпеку 2018р.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// who.int/ru/news-room/detail/11-09-2018-global-hunger-continues-to-rise---new-un-report-says#
 2. Доповідь Організації об’єднаних націй: про важливість «зеленої» економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-matter
 3. Pearce David “Green Economics” Environmental Values 1 (1992) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.environmentandsociety.org/mml/green-economics
 4. Мельник Л.Г. «Зелена економіка» Досвід ЕС і практика України у світлі 3 та 4 промислових революцій підручник Суми ВТД «Університетська книга» 2018, - С - 33.
 5. Ten condition for a transition toward a green economy. ICC Paper [Document No. 213– 18/7]. – Paris : ICC, 2011. – 7 p. 31.
 6. Чмир О.С. "Зелена” економіка: сутність, цілі та базові принципи / О. С. Чмир, Н. П. Захаркевич // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 3. - С. 54-62.
 7. Фінансовий звіт світового банку 2019р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report/fiscal-year-data.
 8. Огляд діяльності Світового банку в Україні квітень 2019р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pubdocs.worldbank.org/en/604511556019013416/Ukraine-Snapshot-Apr2019-uk.pdf
 9. Звіт Антимонопольного комітету України за результатами дослідження ринків послуг у сфері поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.amc.gov.ua/amku/ doccatalog/document?id=139186&schema=main
 10. УКРАЇНА 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. — Львів: Кальварія, 2017. — 164 с [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf
 11. Emerging Market Green Bonds Report 2018 IFC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9e8a7c68-5bec-40d1-8bb4-a0212fa4bfab/Amundi-IFC-Research-Paper-2018.pdf?MOD=AJPERES
 12. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: Монографія. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ, 2008 – 348с.- С.- 270.