АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ КРЕДИТУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автори:

Большунов В.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Рябушка Л.Б.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

l.riabushka@uabs.sumdu.edu.ua

Бєлова І.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
i.bielova@uabs.sumdu.edu.ua


Сторінки: 62-72

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-8

Анотація:

У статті розглянуті та проаналізовані причини зменшення кредитування в Україні. Банківське кредитування бізнесу в Україні характеризується високою вартістю; найгіршою в світі якістю кредитів. А невелика рентабельність (і навіть збитковість) більшості видів бізнесу призводить до незначної кількості кредитоспроможних підприємств. Визначено, що обсяги кредитування в гривневому еквіваленті вперше за всю історію спостереження зменшилися у 2019р. І за результатами розрахунків виявлено, що укріплення гривні справляє тільки половину всього впливу. Іншим чинником є зменшення нового кредитування. За матеріалами оборотно-сальдових балансів банків та змісту їх сайтів виявлені банки, де найсуттєвіше зменшилося кредитування. Умови кредитування в них є явно менш привабливими, ніж в банках, де кредитування зростає. Вивчення даних сайту Банку міжнародних розрахунків показало, що серед 43 країн світу станом на 01.04.2019 лідерами у зростанні кредитування бізнесу є країни, що демонструють високі темпи зростання економіки, тобто в основному, це ринкові економіки, що розвиваються. У статті висунуто гіпотезу, що про наявність позитивного впливу банківського кредитування нефінансового сектору на інноваційність економіки (вимірено через Global Innovation Index), яку статистично підтверджено. Також виявлено причинно-наслідковий зв'язок між фактом суттєвого зростання кредитів бізнесу та зміною рейтингу країни Doing Business. Наприклад, зменшення показників кредитування в країні на 8-18% за рік погіршує рейтинг легкості ведення бізнесу на 4-6 позицій.

Узагальнені кроки для подолання причин зменшення кредитування в Україні та бажані дії банківських працівників в таких умовах (достатня диверсифікація кредитів по галузях, активне використання сценарного аналізу розвитку бізнесу клієнта, врахування в процесі ціноутворення ковенант, ін.) Це дало розуміння, що без участі держави позитивних суттєвих зрушень в сфері кредитування бізнесу не можна очікувати.

Ключові слова: 
кредит, нефінансовий сектор, кредитування бізнесу, банк, підприємство, ризик.

Посилання:

 1. Гереев, Р. З. Современные проблемы кредитования малого бизнеса. Евразийский юридический портал. 17.06.2019. URL: https://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7174:2019-06-17-14-29-20&catid=292:advokatura&Itemid=1
 2. Где малому и среднему бизнесу взять кредиты. Финансовый пульс. 13.06.2018. URL: https://finclub.net/overview/gde-malomu-i-srednemu-biznesu-vzyat-kredity.html .
 3. Гудзь, И. Почему нет бума кредитования малого и среднего бизнеса. ua. 20.06.2018. URL: https://delo.ua/special/pochemu-net-buma-kreditovanija-malogo-i-srednego-biznesa-343818/
 4. Давыденко, Е. Кредиты "душат" малый бизнес в Украине: эксперты дали подсказки власти и предпринимателям. Газета "Частный предприниматель", 18.04.2019. URL: http://chp.com.ua/all-news/item/61200-kredity-dushat-malyj-biznes-v-ukraine-eksperty-dali-podskazki-vlasti-i-predprinimatelyam
 5. Індекс настроїв малого бізнесу Європейської Бізнес Асоціації. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Indeks-nastroyiv-malogo-biznesu_2019.pdf.
 6. Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua.
 7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 8. Проект «50 ведущих банков Украины». URL: https://banksrating.com.ua/
 9. Шпек Р. Як зробити кредити доступнішими: три рецепти. 10.2019. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/7/652240/
 10. BIS Statistical Bulletin. Bank for International Settlements. September 2019. URL: https://www.bis.org/statistics/bulletin1909.pdf.
 11. Doing Business. The World Bank. URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf
 12. The Global Innovation Index 2019. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report.