Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №4, 2021 року
Сагер Л.Ю., Вакуленко І.А, Колосок С.І.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ПОБУДОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ст. 9-14
Бабенко В. О., Коняєва Є. Г., Горбунов Л. О., Олійник Ю. О.
СИСТЕМА ФАКТОРІВ, ФОРМУЮЧИХ ІННОВАЦІЙНУ СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ДО ТЕХНОЛОГІЙ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
ст. 15-22
Скорба О. А.
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ДЖЕРЕЛО ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
ст. 23-28
Жукова Т.А., Баранова К.І., Плікус І.Й.
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
ст. 29-35
Хомутенко Л. І., Бондарець А.А.
ВАЖЛИВІСТЬ ЗАКОРДОННОГО ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
ст. 36-43
Серпенінова Ю.С., Гриценко Л.Л., Олексіч Ж.А., Панченко А.В., Товстуха К. М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
ст. 44-53
Карпіщенко О.І., Горбуль А.В.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
ст. 54-63
Максакова К.М., Костюченко Н.М.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В НАФТОПЕРЕРОБНОМУ СЕКТОРІ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
ст. 64-71
Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Коробець О.М., Овусу Евелін Кума Осеі, Овусу Едвард
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ГЕНДЕРНИЙ ФАКТОР
ст. 72-80
Темченко А.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НА ПРИНЦИПАХ BEYOND BUDGETING
ст. 81-87
Рекуненко І.І., Кубатко В.В., Мирошниченко Ю.О., Лютий В.О.
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ст. 88-98
Бондаренко А.Ф., Гордієнко В.П., Діденко І.М.
РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ст. 99-105
Бурденко І.М., Король А. С.
БІХЕВІОРИСТИЧНА ТЕОРІЯ ТА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ст. 106-115
Петрушенко Ю.М., Кіріл’єва А. В., Тулякова А.О., Татарченко Ю. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ЯК ОДНОГО З ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
ст. 116-121
Захаркіна Л.С., Чухно Р. Ю., Веремієнко Є.В.
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ст. 122-130
Кубах Т.Г., Ковальова Є.М.
ТРАНСМІСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ГРОШОВО–КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНА СКЛАДОВА
ст. 131-141
Семеног А.Ю.
ЦИФРОВІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ЯК ОСНОВНИЙ ПРОДУКТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНТЕХ-КОМПАНІЙ
ст. 142-152
Гуменна Ю.Г., Басанець І.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
ст. 153-160
Шеремет А., Бондар Т.В.,
УПРАВЛІННЯ УРОЖАЙНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРОГНОЗУВАННЯ
ст. 161-166
Кіріл’єва А.В.
АНАЛІЗ РИНКУ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
ст. 167-173
Колесник Д.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ COVID-19: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
ст. 174-181
Смоленніков Д.О., Павленко Д.С., Костюченко Н.М.
ВПЛИВ ПОВЕДІНКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ
ст. 182-196
Кашпур С.О., Мирошниченко Ю.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА МОЛОДІ У РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ст. 197-202
Яровенко Г.М., Ліцман М.А.
АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ РІВНЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КРАЇНИ НА ЇЇ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
ст. 203-214
Д’яконова І. І., Долгошеєва О.І., Іванова Л.С., Сіняговський Ю.В., Васюкова В.В.
СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
ст. 215-224
Бойко А.О., Циганюк Д.Л., Чевгуз К.М.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА РАХУНОК ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
ст. 225-234
Пономаренко І.О., Тарасов В.А., Ігнатченко А.С., Химченко Ю.В., Ковальов Б.Л.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ст. 235-240
Швіндіна Г.О., Шеремет М.Д., Євтушенко В.В., Антоненко А.Г., Нерета Г.Г.
БЮДЖЕТ УЧАСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В ДІЇ
ст. 241-248
Кубатко В.В., Волк Ю.Ю.
ВІДКРИТА НАУКА: ВАЛЮТНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
ст. 249-256
Мареха І.С., Курбатова Т.О., Кириченко К.І., Лазненко Д.О., Чигрин О.Ю.
«ЗЕЛЕНІ КАМПУСИ» УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ
ст. 257-263
Нестеренко В.І, Ясніковські А, Росохата А.С., Корощенко В.
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕРИТОРІЙ НА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
ст. 264-269