СИЛА «ЛАЙКУ». ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ

Рибіна О. І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

o.rybina@omu.sumdu.edu.ua

Шепілов Д. О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
bezdaha.ua@gmail.com

Писаренко К. О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
katelin.pisarenko@gmail.com


Сторінки: 118-123

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-12

Анотація:

В роботі розглянуто маркетингові комунікації в соціальних мережах, що дозволяють постійно підтримувати двосторонній зворотний зв'язок зі споживачами. Автори під маркетингом в соціальних медіа розуміють використання існуючих платформ для підвищення обізнаності про торгові марки серед споживачів шляхом використання принципів цих платформ. Визначено форми просування платформ: традиційні та соціальні (органічні). В роботі проаналізовано та систематизовано найпопулярніші соціальні мережі, до яких відносяться: Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, Tik Tok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat. Розглянуті соціальні медіа поділено на: соціальні мережі, професійні мережі, відеохостинги, медіа для обміну знаннями, мікро-блоги та форуми користувачів. В роботі наведено ТОП соціальних мереж у світі станом на 2019 рік. В роботі виокремлено та обґрунтовано переваги маркетингу в соціальних медіа, а саме: створення бренду, лояльність клієнтів, конверсії, обслуговування клієнтів, підвищення обізнаності та брендингу, зростання клієнтської бази, залучення трафіку, лідів та продажів тощо. Оскільки соціальні мережі сприяють активному спілкуванню між компаніями та споживачами, стимулюють взаємодію серед користувачів – в роботі з’ясовано фактори, що впливають на залучення клієнтів; досліджено, який контент на сторінці бренду у соціальних мережах приваблює більшість та викликає бажання повторного візиту. Обґрунтовано, що при застосуванні SMM (SocialMediaMarketing) потрібно більше уваги приділяти до опублікованої інформації, оскільки це один з основних чинників впливу на клієнтів. В роботі наголошено на важливості відкритості як головного чинника при створенні довірчих стосунків «бренд-споживач», що в результаті формують поведінку покупця і в реальності. Доведено, що SMM – потужна медіа платформа зв'язку з клієнтами, побудови бренду, збільшення продажів та залучення трафіку веб-сайтів, оскільки за допомогою соціальних мереж бренд демонструє свою відкритість до спілкування. Обґрунтовано, що за допомогою соціальних мереж бренди залишаються в тренді.

Ключові слова: 
соціальні медіа, соціальні мережі, соціальний медіа маркетинг, залучення клієнтів, стратегія.

Посилання:

 1. Vasylieva, T., Lyeonov, S., Makarenko, I., Sirkovska, N. (2017). Sustainability information disclosure as an instrument of marketing communication with stakeholders: markets, social and economic aspects. Marketing and management of innovations, 4, 350-357. DOI: 10.21272/mmi.2017.4-31.
 2. Рибіна О. І. (2020). Формування механізму екологічного маркетингу в контексті концепції сталого розвитку. Ефективна економіка. № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.76.
 3. Lyulyov, O., Chygryn, O., Pimonenko, T. (2018). National brand as a marketing determinant of macroeconomic stability. Marketing and Management of Innovations, 3, 142-152.
 4. Hollis, N. (2010). Social Media: Fans and Followers Are an «End», Not a «Means». millwardbrown.com. Retrieved from http://www.millwardbrown.com/Insights/PointsOfView/ Default.aspx [in English].
 5. Cambria, E., Grassi, E., & Havasi, A. (2011). Sentic Computing for Social Media Marketing. Multimedia Tools and Applications, 59 (2), 557-577 [in English].
 6. Gunelius S. 30-Minute Social Media Marketing: Step-by-step Techniques to Spread the Word About Your Business / S. Gunelius. – McGrawHill, 2010. – 272 p.
 7. Мельник Ю.М., Сагер Л.Ю., Ілляшенко Н.С., Рязанцева Ю.М. (2016). Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій. Маркетинг і менеджмент інновацій, 4, 43-55.
 8. Летуновська Н.Є., Рева А.О. (2018) Зміни у сприйнятті ІТ-продукту як товару: методи дослідження технологічних інновацій. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 256-258.
 9. Грищенко О.Ф., Нєшева А.Д.. (2013). Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій, 4, 86-98.
 10. Illiashenko, S.M. (2011). Suchasni tendentsii zastosuvannia Internet-tekhnolohii u marketynhu [Modern lines of application of Internet technologies in marketing]. Marketynh i Menedzhment Innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 4 (2), 64-74 [in Ukrainian].
 11. Bashynska, I.O. (2012). Marketynhovi komunikatsii pidpryiemstva u sotsialnykh merezhakh [Marketing communications of enterprise in social networks]. Ekonomichni nauky. Seriia «Ekonomika ta memedzhment» – Economic Sciences. Ser. «Economics and Management», 9 (34), 1, 36-41 [in Ukrainian].
 12. Why an Effective Social Media Marketing Strategy is Important – https://www.lyfemarketing.com/blog/effective-social-media-marketing-strategy/
 13. K.Gomathy, T. Asrar Ahmed (2020). Influence of Social Media Marketing on Customer Engagement — UGC Care Listed Journal. 40 (59).
 14. Rukmani, P. Vani (2020). A Study on Social Media Marketing and its Effectiveness – UGC Care Listed Journal. 40 (20).
 15. Berthon PR, Pitt LF, Plangger K,Shapiro D (2012) Marketing meets Web2.0, social media and creative consumers: implications.