НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО СОЛІДАРНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автори:

Бойко О.І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
o.i.boiko@uabs.sumdu.edu.ua


Сторінки: 102-109

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-13

Анотація:

В статті розглянуто основні передумови виникнення проблем функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні, а саме солідарної системи. Проаналізовано бюджет, видатки та дефіцит пенсійного фонду України в період 2010-2018 роки. Вирахувано розмір пенсій з урахуванням зміни курсу долара та рівень інфляції за аналізований період та доведено, що підвищення розміру пенсії не призводить до її фактичного зростання. Акцентовано увагу на принцип розрахунку пенсій та звернено увагу на поняття єдиного соціального внеску, який має мінімально та максимально можливі розміри платежу. На основі даних автор порівняв розміри мінімальних (державних) пенсій в різних країнах світу та в Україні та показав, що розмір пенсії є найнижчим серед країн, які порівнювалися. Важливим аспектом дослідження було порівняння середньої тривалості життя. Це говорить про те, що збільшення тривалості життя змушує держави світу підвищувати пенсійний вік з метою відстрочення виплат державних пенсій. Поряд з цим альтернативою  державних пенсій є приватні пенсії. Впродовж трудового періоду кожен громадянин має право робити заощадження в різних фінансових установах, як мають право на  інвестиційну діяльність. Кошти, які були заощаджені та примножені і є тим основним джерелом фінансових надходжень у пенсійному віці. В Україні теж передбачено функціонування інституцій добровільного пенсійного забезпечення. Проте незважаючи на законодавчу підтримку та загальну необхідність мати власні пенсійні заощадження громадяни не досить активно користуються можливістю створення додаткової пенсії. Причинами цього є як недостатня інформованість населення з боку держави про суть пенсійної реформи, загальна економічна ситуація в країні, так і  недостатня фінансова грамотність самого населення, небажання брати відповідальність на себе за своє майбутнє та низький рівень доходів.  На основі цих даних обґрунтовано необхідність активного залучення як органів державного управління так і громадян до накопичувальної системи.

Ключові слова: 
пенсійний вік, пенсійний фонд, накопичувальне страхування, компанії зі страхування життя.

Посилання:

 1. Lubochinsky C. Interest rate risk management by life insurance companies and pension funds [Electronic resource] Financial Stability Review. 2005. issue 6, pages 96-111, June. Access mode: https://www.researchgate.net/publication/227369948_Interest_rate_risk_management_by_life_insurance_companies_and_pension_funds
 2. Фисун І. В., Смішко І.І.
  Перспективи розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні [Електронний ресурс] /І.В.Фисун, І.І.Смішко//Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. -2014. - №1. –С. 23-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_1_5
 3. Борейко В.І. Вплив дефіциту пенсійного фонду на економічний розвиток України[Електронний ресурс] / В.І. Борейко // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 1 (36). — С. 8-10. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151634
 4. Сокоринський Ю.В. Тенденції розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення [Електронний ресурс]/Ю.В.Сокоринський//Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Випуск4(25) том 2. – с. 23-27. Режим доступу: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4-2_2018/2018_4-2.pdf#page=23
 5. Серікова О.М. Накопичувальна пенсійна система як напрям корпоративної соціальної відповідальності підприємства [Електронний ресурс]/О.М.Серікова// «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2019. Том 30 (69). № 2. – с. 210-214. Режим доступу: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive?layout=edit&id=26
 6. Eurostat Access mode: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 7. Пенсійний фонд України – офіційна сторінка вебпорталу. Режим доступу: https://www.pfu.gov.ua/33650-obchyslennya-rozmiru-pensiyi-za-vikom/
 8. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України №2464-VI від 07.2010. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
 9. Єдиний соціальний внесок Мінфін: веб-сайт. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/social/
 10. Пенсійний фонд України – офіційна сторінка вебпорталу. Режим доступу: https://www.pfu.gov.ua/category/informatsiya/byudzhet/analityka/dani-pro-serednij-rozmir-pensijnoyi-vyplaty/
 11. Національний банк України – офіційна сторінка вебпорталу. Режим доступу: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
 12. Bankchart: сайт. Режим доступу: https://bankchart.com.ua/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index
 13. Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017-PENSII.pdf
 14. Пенсійний фонд України – офіційна сторінка вебпорталу. Режим доступу: https://www.pfu.gov.ua/category/informatsiya/byudzhet/
 15. Ткаченко Л. Пенсійна система та пенсійна реформа в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/14044.pdf
 16. What's the Median Retirement Savings by Age. Synchrony: [Electronic recourse] - Access mode: https://www.synchronybank.com/blog/median-retirement-savings-by-age/
 17. How much should you have saves by age. Forbes: [Electronic recourse] - Access mode: https://www.forbes.com/advisor/personal-finance/how-much-should-you-have-saved-by-age/
 18. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 86/96-ВР. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр