БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ, ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ ТА ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

Автори:

Кривич Я.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

y.kryvych@uabs.sumdu.edu.ua

Драніцина А.О

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 33-39

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-4

Анотація:
У статті досліджено сутність та зміст поняття «банківські інновації». Розглянуто класифікацію банківських інновацій. Зокрема виокремлено продуктові (розробка нових або модифікації існуючих банківських продуктів), процесні (удосконалення банківських бізнес-процесів), маркетингові (інновації у каналах збуту та маркетингових комунікаціях комерційного банку), технологічні (пов'язані з розвитком технічних можливостей функціонування банку) та управлінські інновації (змін організаційної структури банку, механізмів планування, контролю, стимулювання тощо). Отже, доведено, що поняття «банківські інновації» може бути застосовано до всіх нововведень у всіх сферах функціонування банку. Здійснено розмежування між фінансовими та банківськими інноваціями. Зокрема, встановлено, що під поняттям «фінансові інновації», варто розуміти створення та розповсюдження нових фінансових інструментів, а також фінансових технологій, інститутів та ринків. Тоді як під поняттям «банківські інновації» варто розуміти процес, спрямований на розроблення нових або удосконалення існуючих банківських продуктів (послуг), технології їх просування, а також нових інноваційних методів управління банківською установою з метою отримання додаткових доходів та конкурентних переваг. Розглянуто хронологія розвитку найбільш суттєвих банківських інновацій, що дозволило встановити взаємозв’язок між інноваційною діяльністю банків, технологічними та науковими досягненнями людства. Виділено та охарактеризовано ключові тренди розвитку ринку банківських послуг (безконтактна оплата, біометрична ідентифікація, цифрові гаманці та QR коди, інтернет речей, крипто валюти, фінтех рух). Особливий акцент у роботі зроблено на взаємозв’язку інноваційної діяльності банків з формуванням лояльності клієнтів та зростанням рівня довіри до банків.

Ключові слова: 
банківські інновації, фінансові інновації, довіра, лояльність.

Посилання:

 1. Єгоричева С.Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти [Текст]: монографія / С.Б. Єгоричева; ВНЗ укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – 348 с

  2. Степаненко О.П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України / О.П. Степаненко // Актуальні проблеми економіки . - №6(132). -2012. - С. 275-282

  3. Tufano P. Financial Innovation: The Last 200 Years and the Next / P. Tufano // The Handbook of the Economics of Finance / Edited by George M. Constantinides, Milton Harris and René M. Stulz. - JAI Press, Inc., 2003. – P. 307 – 335

  4. Overcoming Mobile Biometric Challenges: Mastercard and University of Oxford Collaborate on New Research Initiative [Electronic resource]. - Access mode: https://newsroom.mastercard.com/news-briefs/overcoming-mobile-biometric-challenges-mastercard-and-university-of-oxford-collaborate-on-new-research-initiative/

  5. Безналичный мир [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://kaspersky.vedomosti.ru/dengi/beznalichnyimir.

  6. 7 финансовых инноваций которые меняют мир [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступа  ресурсу: https://nv.ua/project/finansivye-innovacii-40007326.html

  7. Що таке "інтернет речей" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://thefuture.news/iot/.

  8. Виртуальный мир [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://kaspersky.vedomosti.ru/tehnologii/virtualinyj-mir.

  9. Мир без наличных [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://nv.ua/project/finansivye-innovacii-40007326.html.

  10. Все буде fintech: чи програють банки війну новим сервісам [Електронний ресурс] // Економічна правда. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.management.com.ua/tend/tend1061.html.

  11. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку, каталог [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf.

  12. Каталог фінтех-компаній України [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://map.fintechua.org/.

  13. Банковских сотрудников ждут массовые сокращения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psm7.com/news/bankovskix-sotrudnikov-zhdut-massovye-sokrashheniya. html.

  14. Очимовская Т. Цифровая революция добьет банки / Власть денег. – 2015 – № 5 // Татьяна Очимовская [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsnews. ua/economics/tsifrovaya-revolyutsiya-dobet-banki-08052015185300.