COMPUTER-ASSISTED AUDIT TECHNIQUES: MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Автори:

Серпенінова Ю.С.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
y.serpeninova@uabs.sumdu.edu.ua

Макаренко С.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
s_makarenko@i.ua

Литвинова М.С.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
kotepopolski@gmail.com


Сторінки: 53-58

Мова оригіналу: англійська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-7

Анотація:
Авторами обґрунтовано позитивну роль інформаційних технологій в аудиті та комп'ютерних методах аудиту для прийняття рішень під час різних аудиторських процедур. Встановлено, що Міжнародне положення з аудиторської практики «Комп’ютеризовані методи в аудиті» відіграє основоположну роль в регламентації їх застосування аудиторами під час виконання завдань з надання впевненості та інших супутніх послуг. Було доведено, що аудитори використовують комп'ютерні методи аудиту з різних причин. Більше того, це допомагає їм краще планувати та підготуватися до всіх викликів, що постає перед ними конкуруючим середовищем. Обґрунтовані ключові переваги використання комп'ютерних методів аудиту, які в основному стосуються підвищення ефективності та надійності роботи аудитора. Додаткові переваги стосуються можливості створення електронних аркушів на централізованій базі даних, можливості виявлення шахрайства, постійного моніторингу як постійного процесу накопичення, аналізу та звітності бази даних компанії, тестування бухгалтерського програмного забезпечення клієнта, тестування об'ємних обсягів бази даних за короткий час вчасно та з хорошою точністю тестування джерела бази даних, порівняння між отриманими результатами проковтування комп'ютерних методик та результатами класичних тестів, здатністю перевіряти конкретний ризик. Також були охарактеризовані найбільш значні недоліки та перешкоди для використання комп'ютерних методів аудиту. Вони пов'язані з високою вартістю та складністю технологій впровадження, а також високими початковими витратами на встановлення та підтримку комп'ютерних методів аудиту, недостатністю спрощеного програмного забезпечення бухгалтерського обліку, високими вимогами до ефективності клієнтської бази даних.

Ключові слова: 
аудит, інформаційні технології в аудиті, комп’ютеризовані аудиторські техніки і методи.

Посилання:

 1. Bierstaker, J., Janvrin, D., & Love, D. (2014). What factors influence auditors' use of computer-assisted audit techniques. Advances in Accounting, 30(1), 67-74. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2013.12.005.
 2. Curtis, M. B., & Payne, E. A. (2008). An examination of contextual factors and individual characteristics affecting technology implementation decisions in auditing. International Journal of Accounting Information Systems, 9(2), 104-121. http://dx.doi.org/10.1016/j.accinf.2007.10.002
 3. Gelinas, Davis, Knechel (2014). Business processes and information technology. Mason, OH: South-Western
 4. Hartono, J. (2012). Adoption of information technology on small businesses: The role of environment, organizational and leader determinant. International Journal of Business, Humanities, and Technology, 2(4).
 5. Ismail, N.A., & Abidin, A.Z. (2009). Perception towards the importance and knowledge of information technology among auditors in Malaysia. Journal of Accounting and Taxation, 1(4), 61-69.
 6. Janvrin, D., Bierstaker, J. and Lowe, J. (2014), “An investigation of factors influencing the use of computer-related audit procedures”, Journal of Information Systems, Vol. 23 No. 1, pp. 97-118.
 7. Janvrin, D., Bierstaker, J., & Love, D. (2008). An examination of audit information technology use and perceived importance. Accounting Horizons, 22(1), 1-21. https://doi.org/10.2308/acch.2008.22.1.1
 8. Kim, H. J., Mannino, M., & Nieschwietz, R. J. (2009). Information technology Ismail, N.A., & Abidin, A.Z. (2009). Perception towards the importance and knowledge of information technology among auditors in Malaysia. Journal of Accounting and Taxation, 1(4), 61-69
 9. Kotb and Roberts, C. (2011). The impact of E-business on the audit process: An investigation of the factors leading to change. International Journal of Auditing, 15, 150-175.
 10. Mahzan N. and Veerankutty F. (2011) IT Auditing Activities of Public Sector Auditors in Malaysia African Journal of Business Management 5 pp 1551-1563
 11. Mahzan, N., Muhammad, R., Shahimi, S., Yahya, Y., & Ahmad Radzi, N. (2009). 2008 survey report on CAATTs usage by internal auditors in Malaysia. Keeping in Touch, Institute of Internal Auditors Malaysia
 12. Moorthy, M. K., Seetharaman, A., Mohamed, Z., Gopalan, M., & San, L. H. (2011). The impact of information technology on internal auditing. African Journal of Business Management, 5(9), 3523-3539
 13. Nearon (2009). The role of internal auditors in ERP-Based organizations. Journal of Accounting and Organizational Change, 5 (4), 514-526.
 14. Sundgren, S., & Svanström, T. (2010). Auditor-In-Charge Characteristics and Going Concern Reporting Behavior: Does number of assignments, age and client fee dependence matter. Contemporary Accounting Research, 31(2), 531-550. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12035.
 15. Venkatesh, V., & Bala, H. (2012). Adoption and impacts of interorganizational business process standards: Role of partnering synergy. Information Systems Research, 1-27. http://dx.doi.org/10.1287/ isre.1110.0404.