ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Автори:

Бухтіарова А.Г.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

а.bukhtiyarova@uabs.sumdu.edu.ua

Тєтєрєва О.Ю.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
aryna47tetereva@gmail.com


Сторінки: 59-65

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-8

Анотація:
На сьогоднішній день явище тіньової економіки є досить поширеним та носить негативні наслідки для економічного розвитку країн світу. Відомо, що на рівень тіньової економіки впливає безліч факторів і одним із таких факторів є легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Метою статті є аналіз первинного та державного фінансового моніторингу як інструменту детінізації банківської системи України. Станом на кінець 2018 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначає рівень тіньової економіки на рівні 30% від обсягу офіційного ВВП, що є найнижчим значенням за останні десять років. У статті авторами досліджено вплив фінансового моніторингу на рівень тіньової економіки, а саме визначено основні загрози економічної безпеки країни та проаналізовано частку повідомлень про підозрілі операції від банків у структурі загальних повідомлень. Встановлено, що близько 99% всіх повідомлень до Державної служби фінансового моніторингу України, про підозрілі фінансові операції надходять від банків. Розкрито сутність первинного фінансового моніторингу, його основні недоліки, а саме – недосконалість законодавчої бази, брак висококваліфікованих працівників у сфері фінансового моніторингу та формуванні чітких вимог до банків як до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Розкрито зміст найпоширеніших схем з відмивання коштів через банківський сектор, таких як виведення капіталу закордон, корупційні схеми, схеми із залученням фізичних осіб, шахрайські операції всередині банку, підроблення документів на вартість застави або про її надання та підробка рішення компанії про отримання кредиту. Також у статті відображено основні порушення банків у сфері фінансового моніторингу за 2018-2019 роки, проаналізовано недоліки державного фінансового моніторингу та розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності фінансового моніторингу в банках з метою детінізації банківського сектору.

Ключові слова: 
детінізація, банки, банківська система, фінансовий моніторинг, відмивання коштів

Посилання:

 1. Хоменко Г. Ю., Мошак А.М. Вплив тіньової економіки на формування показників фінансової звітності підприємств. Вісник ЖДТУ. Економіка, управління та адміністрування. 2018. №4 (86). С. 67 – 69. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-67-69
 2. Антипов В. І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю. Державна податкова адміністрація України: теоретико-методологічне узагальнення. Вінниця, 2006. С. 987 – 1035.
 3. Варналій З. С. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : монографія / за ред. Варналія З. С. Київ : НІСД, 2006. 574 с.
 4. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: монографія. Ірпінь: АДПС України, 2001. 524 с.
 5. Гончарова В. О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави : дис… канд. екон. наук: 08.01.01.Харків, 2001. 195 с.
 6. Alm J., Embaye A. Using Dynamic Panel Methods to Estimate Shadow Economies Around the World, 1984-2006. Scopus. 2013. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84881117565&origin=inward&txGid=950cdd71d4202f702eb744450a4b4885#.
 7. Birinci S., Elgin C. Shadow economy over the business cycle: how do formal and informal cycles interact. Scholar. 2013. URL: https://scholar.google.com/scholar?q=Birinci, S., Elgin, C., 2013. Shadow economy over the business cycle: how do formal and informal cycles interact Unpublished manuscript.
 8. Ji Huang. Banking and shadow banking. Journal of Economic Theory. 2018. Volume 178. P. 124 – 152. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jet.2018.09.003.
 9. Schneider, Buehn A., Montenegro C. Shadow economies all over the world : new estimates for 162 countries from 1999 to 2007. The World Bank. 2010. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/pdf/WPS5356.pdf
 10. Early B., Peksen D. Searching in the Shadows: The Impact of Economic Sanctions on Informal Economies. Sage journals. 2018. DOI: https://doi.org/10.1177/1065912918806412
 11. Haigner S., Schneider A Comparison of Different Methods of Estimating the Size of the Shadow Economy. World economics journal. 2019. URL: https://www.world-economics-journal.com/Journal/Papers/A%20Comparison%20of%20Different%20Methods%20of%20Estimating%20the%20Size%20of%20the%20Shadow%20Economy.details?ID=750
 12. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. 2019. URL : http://www.me.gov.ua (дата звернення: 04.10.2019)..
 13. Офіційний сайт Moneyval. 2019. URL : https://www.coe.int.
 14. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. 2019. URL : http://www.sdfm.gov.ua (дата звернення: 04.10.2019)..
 15. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII. Дата оновлення: 24.11.2018. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 (дата звернення: 04.10.2019).
 16. Офіційний сайт Національного банку України. URL : https://bank.gov.ua.
 17. Пальчевський І. Нацбанк розкрив 7 основних схем відмивання грошей банками. Financial club. 2018. URL: https://finclub.net/ua/analytics/natsbank-rozkryv-7-osnovnykh-skhem-vidmyvannia-hroshei-bankamy.html (дата звернення: 04.10.2019).
 18. Макаренко О. Спритність рук: топ-схеми шахрайства в банках. Прес-центр KPMG в Україні. 2018. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2018/10/srytnist-ryk-top-skhemy-shahraystva-v-bankah.html (дата звернення: 04.10.2019).