СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ У КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Автори:

Костюченко Н.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

n.kostyuchenko@viod.sumdu.edu.ua

Закорко А.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
anazakorko@gmail.com


Сторінки: 114-122

Мова оригіналу: англійська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-15

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню впливу Глобальних цілей сталого розвитку на стратегічне планування транснаціональних компаній та на їх конкурентоспроможність.

Об’єктом дослідження стали транснаціональні компанії сектору товарів широкого вжитку, зокрема: Danone S.A., Kraft Heinz, PepsiCo Inc., the Coca Cola company, Unilever PLC, P&G, Johnson& Johnson, Mondelez International, Nestle S.A., Philip Morris International, British American Tobacco.

У статті досліджено відповідність діяльності основних компаній-гравців в цій галузі на міжнародній арені Глобальним цілям сталого розвитку на основі аналізу стратегій транснаціональних компаній. Визначено роль «зеленого» інвестування в забезпеченні конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій.

Інформаційною базою дослідження стали інформаційні матеріали ООН, інформаційні ресурси Forbes, статичні дані NASDAQ, публікації відомих аудиторських та консалтингових компаній (Deloitte, KPMG, PwC), офіційні звіти транснаціональних корпорацій, наукові праці українських та зарубіжних вчених.

У статті використано такі наукові методи дослідження: дискриптивний метод - для загального аналізу стратегічного планування транснаціональних компаній; аналітичний метод  та метод порівняння -  для визначення ціни акцій та ринкової капіталізації транснаціональних компаній сектору товарів широкого вжитку; системний аналіз - для виявлення основних характеристик стратегічного планування транснаціональних компаній в контексті Глобальних цілей сталого розвитку.

Авторами запропоновано рекомендації, які можуть бути використані при складанні стратегій розвитку міжнародних компаній, у тому числі транснаціональних компаній, а також при аналізі відповідності існуючих стратегій компаній Глобальним цілям сталого розвитку.Ключові слова: 
ринок товарів широкого вжитку, глобальна ініціатива зі звітності, Глобальні цілі сталого розвитку, стратегічне планування, транснаціональні корпорації.

Посилання:

 1. Brakman S. Nations and firms in the global economy - an introduction to international economics and business. / S. Brakman. // Cambridge University Press. – 2006.
 2. United Nations. Transnational corporations. Investment and development, [Electronic resource] / United Nations // 3.- 2018. – Mode of access: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2018d5_en.pdf
 3. SDG Commitment Report 100: Tracking companies’ efforts to contribute to the Sustainable Development Goals [Electronic resource]// UNGSII. - 2018. – 7 p. – Mode of access : https://www.cbd.int/financial/2017docs/un2017-scr100.pdf.
 4. Основная цель развития до 2030 года: успешный бизнес и стабильное будущее [Electronic resource]// Deloitte. – 2017. – 26 p. – Mode of access : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/risk/sustainable-development-goals-2030.pdf
 5. Food & Drink Sustainability 2019 – Global Progress [Electronic resource]// Lumina Intelligence. – 2019. – Mode of access : https://www.lumina-intelligence.com/reports/food-drink-sustainability-2019-global-progress/.
 6. Eccels B. The Importance of the food and beverage sector for the Sustainable Development Goals [Electronic resource]/ B. Eccels // Forbes.- 2018. – Mode of access : https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2018/07/29/the-importance-of-the-food-and-beverage-sector-for-the-sustainable-development-goals/#382ada277bdf
 7. Nielsen Holdings plc. The Sustainability Imperative [Electronic resource]/ Nielsen Holdings plc. – 2015.  – Mode of  access : https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2015/the-sustainability-imperative-2/#
 8. Browne J. Connect: How Companies Succeed by Engaging Radically with Society / J.Browne, R. Nuttall, T. Stadlen., 2015. – 320 p.
 9. Largest FMCG companies of the globe enjoy moderate growth [Electronic resource]// Consultancy.uk.- 2019. – Mode of access : https://www.consultancy.uk/news/21891/largest-fmcg-companies-of-the-globe-enjoy-moderate-growth
 10. Поваров Ю.С. Поняття і види акцій. Акції: поняття, види, особливостірозміщення [Electronic resource]: - Mode of access: http://stud.com.ua/35036/pravo/aktsiyi_ponyattya_vidi_osoblivosti_rozmischenny
 11. ЧалдаєваЛ.А. Цінні папери: їх види і класифікація. Класифікація звичайних акцій [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://www.virtual.ks.ua/students/4063-classification-of-ordinary-shares.html
 12. Historical data of stock price [Electronic resource]// Investing.com. – 2019. –Mode of access : https://www.investing.com/equities/danone-historical-data.
 13. Market Activity, [Electronic resource] – 2019.- Mode of access : https://www.nasdaq.com/market-activity
 14. Consumer Staples[Electronic resource]// Koyfin.- 2019. – Mode of access : https://www.koyfin.com/sector/Consumer_Staples
 15. Streeter A. FMCG Briefing: Who’s moving fastest on sustainability? [Electronic resource]/ A. Streeter // Ethical Corporation.- 2019. – Mode of access : http://www.ethicalcorp.com/fmcg-sustainability-briefing-whos-moving-fastest-sustainability
 16. BAT’s 2018 Sustainability Report underlines Group’s commitment to Transforming Tobacco [Electronic resource]// British American Tobacco. - 2019. – Mode of access : https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBA9JRV
 17. Integrated Annual Report 2018 [E lectronic resource]/ Danone. – 2019.-Mode of access : https://iar2018.danone.com/
 18. Johnson & Johnson. 2018 Health for Humanity Report Progress in Citizenship & Sustainability [Electronic resource]/ Johnson & Johnson. – 2019.- Mode of access: https://healthforhumanityreport.jnj.com/_document/johnson-johnson-2018-health-for-humanity-report?id=0000016a-c2a5-d717-ad7a-c6fff45a0000
 19. Coca -cola sustainability report 2018 [Electronic resource]. – 2019.- Mode of access:https://www.cocacola.co.jp/content/dam/journey/jp/ja/private/2018/pdf/coca-cola-sustainability-report-2018en.pdf
 20. Mondelēz International. 2018 Annual Report [Electronic resource]/ Mondelēz International. –  2019.- Mode of access : https://ir.mondelezinternational.com/node/22621/html
 21. Creating shared value report 2018 [Electronic resource]/ Nestle. – 2019.- Mode of access : https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/creating-shared-value-report-2018-en.pdf
 22. PepsiCo 2018 Sustainability Report [Електронний ресурс]. – 2019.- Mode of access : https://www.pepsico.com/sustainability/sustainability-reporting
 23. Procter & Gamble. 2018 Citizenship Report [Electronic resource]/ Procter & Gamble. – 2019.- Mode of access : https://www.pg.com/citizenship2018/index.html#/
 24. Reporting on sustainability [Electronic resource]// Philip Morris International. – 2019. -  Mode of access :https://www.pmi.com/sustainability/sustainability-report.
 25. Unilever Annual Report and Accounts 2018 [Електронний ресурс]. – 2019.- Mode of access : https://www.unilever.com/Images/unilever-annual-report-and-accounts-2018_tcm244-534881_en.pdf.
 26. Growing a better world at Kraft Heinz 2017 Corporate Social Responsibility Report [Electronic resource]// Kraft Heinz. – 2017.- Mode of access : https://www.kraftheinzcompany.com/pdf/KHC_CSR_2017_Full.pdf.
 27. The Nestlé Sustainability Review, [Electronic resource]. – 2002.-  Mode of access : https://www.nestle.com/sites/default/files/asset - library/documents/reports/csv%20reports/environmental%20sustainability/sustainability_review_english.pdf
 28. Закорко А. Розвиток ринку товарів широкого вжитку у контексті впровадження Цілей сталого розвитку. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: матеріали III всеукр. наук.- практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 14 листоп. 2019 р.) Сєвєродонецьк, 2019. С. 119-122.
 29. Sustainability Disclosure Database [Електронний ресурс]/ GRI. – 2019.- Mode of access : https://database.globalreporting.org/
 30. Transnational corporations in the global world economic environment [Electronic resource]// ResearchGate. - 2019.-  Mode of access:https://www.researchgate.net/publication/308739337_Transnational_Corporations_in_the_Global_World_Economic_Environment.
 31. Petter O. Coca-Cola named worst plastic polluter for second year in a row by environmental group [Electronic resource]/ Olivia Petter // Independent. – 2019.- Mode of access : https://www.independent.co.uk/life-style/coca-cola-pollution-plastic-environment-coke-a9168921.html
 32. From promise to reality: Does business really care about the SDGs? [Electronic resource]// PwC. – 2018.- 13-14 p. – Mode of access : https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-reporting-2018.pdf.
 33. Growth reporter Europe market dynamics [Electronic resource]// The Nielsen Company.– 2019.- Mode of access : https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/2019-02-EU-Growth20Reporter20Q4202018-final.pdf.
 34. SDG guide for business leaders [Electronic resource]// McKinsey & Company. – 2019.- 8 p. – Mode of access : https://vl.dk/wp-content/uploads/2019/06/20190612-SDG-Guide-full-version.pdf.
 35. Sustainable Development Goals Industry Matrix [Electronic resource]// KPMG. – 2017.-  Mode of access : https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/05/sdg-food-bev.pdf
 36. The new model for consumer goods [Electronic resource]/ G.Kelly, U. Kopka, J. Küpper, J. Moulton // McKinsey & Company. – 2018. – Mode of access : https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/the-new-model-for-consumer-goods.