Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №1, 2022 року
Захаркін O.O., Чухно Р.Ю., Іншина Н.О.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ст. 11-21
Мірошниченко О.В., Черкасова С.О., Каторська І.В.
АУТСОРСИНГ ЯК ОДИН ІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
ст. 22-30
Похилько С.В., Єременко А.Ю., Геніна Д.С.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ДІДЖІТАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ
ст. 31-40
Гриценко Л. Л., Деркач Л. С.
ЕКОНОМІЧНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ст. 41-52
Яровенко Г.М., Кочережченко Р.Д.
АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЇХ КІБЕРБЕЗПЕКИ
ст. 53-62
Колосок С.І., Сущенко А.В.
СТАЛІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТА ЕФЕКТИ РОЗБУДОВИ РОЗУМНИХ ЕНЕРГОМЕРЕЖ
ст. 63-68
Мельник Л.Г., Маценко О.М., Сахненко Т.І., Цинка М.Є.
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСПОРТІ
ст. 69-78
Кравченко О.В., Дмитренко А.В., Говорун І.А., Кравченко Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВІДПУСКНИХ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ст. 79-87
Щербаченко В.О., Котенко С.І.
АНАЛІЗ ПЕРЕШКОД ТА ФАКТОРІВ УСПІХУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ
ст. 88-94
Пімоненко Т.В., Рудь М.П.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІК УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
ст. 95-106
Таранюк Л.М., Корсакієне Р., Кашпур С.О., Таранюк К.В., Шахова С.В., Касьян О.О.
РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В КОМПАНІЯХ ЯК НАПРЯМ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
ст. 107-116
Рябушка Л.Б., Дехтяр Н.А., Юсюк А.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
ст. 117-128
Воронцова А.С., Малишенко Ю.П.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ст. 129-136