Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №2, 2022 року
Кравченко О.В., Селезньова О.В.
СТАН РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
ст. 9-16
Матвєєва Ю.Т., Сагер Л.Ю., Вакуленко І.А., Петрина В.В.
СУТНІСНО-ЗМІСТОВНА ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
ст. 17-28
Жукова Т.А., Басанець І.В., Плікус І.Й.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ст. 29-35
Летуновська Н.Є.
СИСТЕМА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В ПІДТРИМАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КЛАСТЕРИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ст. 36-49
Журавка О.С., Босак І.Л., Кубах Т.Г., Мордань Є.Ю.
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
ст. 50-58
Боженко В. В., Петренко К.Ю.
КРАЩІ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
ст. 59-66
Захаркіна Л.С., Чухно Р.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОГО УСТРОЮ
ст. 67-73
Койбічук В. В., Дрозд С. А.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ІНДИКАТОРІВ ЗДОРОВ’Я
ст. 74-81
Височина А.В., Шалда А.А.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДХОДІВ ДО КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
ст. 82-91
Яценко В.В., Ковальов Б.Л., Кубатко О.В., Харченко М.О., Мазін Ю.О., Півень В.С.
СМАРТ-КОНТРАКТ У БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ ДЛЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ст. 92-97
Каща М.О., Ревенко А.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
ст. 98-105
Куан Жанг, Пахненко О.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ КИТАЮ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ст. 106-110
Кузьменко О.В., Яровенко Г.М., Скринька Л.О.
АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОТИДІЇ БАНКІВСЬКИМ КІБЕРШАХРАЙСТВАМ
ст. 111-120
Літовцева В.Є., Бричко М.М.
ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОВІРИ ДО ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
ст.121-128
Нехорошкова Ю.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ст. 129-134
Орлов В.В.
БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ УКРАЇНИ: ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ДИСБАЛАНСІВ
ст. 135-142
Татар М. С., Дзюбенко О. В., Остроушкіна Н. С.
МОНІТОРИНГ НАДІЙНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА З СУБ’ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
ст. 143-153
Швіндіна Г.О., Петрушенко Ю.М., Балагуровська І.О., Онопрієнко К.
АНАЛІЗ ПАТЕРНІВ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРИ ВИКОНАННІ ТРЕТЬОЇ МІСІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЛІДЕРСТВА
ст. 154-159
Шимошенко А.О.
УПРАВЛІННЯ РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ: МІЖНАРОДНІ ТРЕНДИ
ст. 160-165