Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №3, 2018 року
Лук'янихін В.О., Лук'янихіна О.А., Провозін Н.В.

«ВУЗЬКІ МІСЦЯ» У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ В УКРАЇНІ

ст. 7-14
Єльнікова Ю.В., Булавінова Н.І.
СВІТОВИЙ ДОСВІД СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ст. 15-20
Євдокимов А. В., Срібранець Ю. С., Аль-Вхілі Алі Хассан Джабур
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ст. 21-27
Кузьменко О.В., Касьяненко Ю.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ДРАЙВЕР ЗРОСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
ст. 28-34
Павленко О.О., Мартинець В.В.
ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
ст. 35-37
Душак М.І.
СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
ст. 44-53
Котенко С.І., Педченко Н.С.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ст. 54-58
Михайленко Д.Г., Зайцев О.В.
НАСТУПНИЙ ЕТАП МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
ст. 59-64
Бойко А.О., Єпіфанов А.О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ
ст. 65-75
Скринник О.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДПРИЄМСТВАХ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ст. 76-81
Чигрин О.Ю.
ЗЕЛЕНЕ СПОЖИВАННЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОСУВАННЯ
ст. 82-86
Онопрієнко Ю.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВУ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ
ст. 87-96
Рибіна О.І., Васильєва Т.А., Кириченко К.І., Люта О.В.
ст. 97-101