Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №3, 2020 року
Швіндіна Г.О., Кущ В.О.
КООПЕТИЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СУМЩИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПОБІГАННЯ ТРУДОВІЙ МІГРАЦІЇ
ст. 9-18
Воронцова А.С.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ТРУДОВІ МІГРАЦІЇ
ст. 19-26
Безугла К.М., Костюченко Н.М.
СВІТОВИЙ РИНОК НАФТОПРОДУКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ст. 27-39
Вакуленко І.А., Васильєва Т.А.
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС
ст. 40-44
Miщенко В.А., Таранюк Л.М., Домніна І.І.
ПРЕВЕНТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ МОЖЛИВОГО БАНКРУТСТВА
ст. 45-53
Заруцька О.П., Павлов Р.А.
ПРОЗОРІСТЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ, ЯК НЕОБХІДНА УМОВА НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ст. 54-62
Виговська Н.Г., Дячек С.М.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ст. 63-71
Васильєва Т.А., Боронос В.М., Гуменна Ю.Г.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ НА ОСНОВІ VBM-ПІДХОДУ
ст. 72-83
Матвєєва Ю.Т., Мирошниченко Ю.О., Колосок С.І., Котюк Р.В.
УРАХУВАННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ, ФІНАНСОВИХ, ЛЮДСЬКИХ ТА ЧАСОВИХ ФАКТОРІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
ст. 84-96
Васильєва Т.А., Антонюк Н.А.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ст. 97-103
Лєонов С.В., Кузьменко О.В., Кушнерьов О.С., Люльов О.В., Квілінський О.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ
ст. 104-113
Макаренко М.І., Віннік М.В.
УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ: СУЧАСНА ЗМІНА ВЕКТОРУ СПІВРОБІТНИЦТВА
ст. 114-120
Ганус І.С., Плікус І.Й., Жукова Т.А.
РЕЙТИНГУВАННЯ ДЕБІТОРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ст. 121-129
Похилько С.В., Єременко А.Ю.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ
ст. 130-139
Бєлозорова А.А., Коровіна Н.В.
ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
ст. 140-148
Письменна У.Є., Трипольська Г.С., Курбатова Т.О., Кубатко О.В.
ФАКТОРИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ В ЕНЕРГОСЕКТОРІ УКРАЇНИ
ст. 149-155
Кузнєцова А.Я., Боронос В.М., Захаркін О.О., Чухно Р.Ю.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ст. 156-163
Бєлова І.В., Д’яконова І.І., Таранюк Л.М., Деміхов О.І.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СМЕРТНІСТЬ, СПРИЧИНЕНУ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА COVID-19
ст. 164-173
Рябушка Л.Б., Пахненко О.М., Куліш О.В.
ФІСКАЛЬНІ РИЗИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА СУМИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ COVID-19
ст. 174-181
Школьник І.О., Мірошниченко О.В., Іванченко А.О., Гавриш Ю.С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ст. 182-190
Летуновська Н.Є., Васильєва Т.А., Сміянов В.А.
ПАНДЕМІЯ COVID-19 ЯК КРИЗОФОРМУЮЧИЙ ФАКТОР ЗДОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
ст. 191-198
Карінцева О.І., Дегтярьова І. Б., Харченко М.О., Долгошеєва О. І., Кіріл’єва А. В.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
ст. 199-211
Клиновський Д.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ У ВИРОБНИЧОМУ СЕКТОРІ
ст. 212-219
Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Соломко Ю.О., Ємельянов Д.Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «VALUES-BASED INVESTING» У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ ІНВЕСТУВАННЯ
ст. 220-226
Зайцев О.В., Олондар А.А.
ОГЛЯД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ст. 227-238
Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Хаба А.П., Ус Я.О., Гусейнадзе К. Р.
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ: ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19
ст. 239-246
Мішенін Є.В., Коблянська І.І.
ПРОГРАМА ДІЙ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЙ ЗЕЛЕНОЇ, СИНЬОЇ ТА ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ
ст. 247-257
Ярова І.Є., Іваненко О.В.
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ПОЛЬЩЕЮ: ОЦІНКА СТАНУ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ
ст. 258-268
Серпенінова Ю.С., Кобилецька Л.Я., Городецька М.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІН В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
ст. 269-275
Боронос В.Г., Бульбах О.О., Демідова О.А.
АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
ст. 276-284
Павленко О.О., Максименко І.О., Гребенюк М.М.
РОЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА В ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ
ст. 285-289
Євдокимова А.В., Дехтяренко А.О., Петренко Н.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗБУДОВИ ЕНЕРГОМЕРЕЖ В УКРАЇНІ
ст. 290-295
Михайлов А.М., Михайлова Л.І., Стоянець Н.В., Буднік Д.Ю.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
ст. 296-302
Золковер А.О., Боженко В.В.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
ст. 303-308
Васильєва Т.А., Ус Я.О., Люльов О.В., Пімоненко Т.В.
РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ: ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
ст. 309-318
Педченко Н.С., Гусаковська Т.О.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ст. 319-326
Ткачова Т.С.
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ЕФЕКТИНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
ст. 327-333