Вісник сумського державного університетуСерія ЕкономікаВипуск №4, 2020 року
Павленко О.О., Лаврик Є.І., Калюжна Я.М.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ФОРМУВАННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ст. 9-14
Оніщенко М.Л., Дутченко О.О., Котюк Р.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ст. 15-20
Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Білоус Ю.Г., Головата В.О.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ COVID-19 НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
ст. 21-28
Сагер Л. Ю., Лазоренко В. Є., Шевченко К. В.
РОЗВИТОК ОНЛАЙН-ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ COVID-19
ст. 29-36
Швіндіна Г.О., Балагуровська І.О., Білоцерківська О., Квілінський О.С.
ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПЕРЕХОДУ ВІД ДЕСТРУКТИВНОГО ДО ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА
ст. 37-43
Зайцев О.В., Дворянова Т.В.
ПІДРОБІТОК ДЛЯ СТУДЕНТСТВА ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ст. 44-51
Бондаренко А.Ф., Гордієнко В.П., Мінченко М.Г., Броннікова Л.О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ТОВ «НОВА ПОШТА»
ст. 52-64
Макаренко Н.О., Вовчок С.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ст. 65-75
Жукова Д.А.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВА
ст. 76-84
Шахова С.В., Таранюк Л.М.
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПОРЦЕЛЯНОВО-ФАЯНСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ст. 85-95
Артюхов А.Є.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
ст. 96-103
Гусаковська Т.О., Шимановська-Діанич Л.М., Рибалко-Рак Л.А.
БОРГОВА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ст. 104-111
Бєлова І.В., Д’яконова І.І., Пахненко О.М., Бухтіарова А.Г.
АНАЛІЗ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ ТА В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ COVID-19
ст. 112-120
Захаркіна Л.С., Новіков В.М.,
ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ст. 121-130
Vitalina Babenko, Nadiia Shylovtseva, Anna Laptieva, Boris Pokhodenko, Hanna Samoylenko
CHALLENGES OF THE DUAL STUDIES MANAGEMENT: THE CASE OF UKRAINE
ст. 131-138
Мішеніна Г.А., Павленко Д.С.,
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ AGILE В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
ст. 139-151
Жулавський А.Ю., Гордієнко В.П., Малько Н.О.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІНЦЯ
ст. 152-157
Філатова Г.П., Макаренко І.О.
РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ст. 158-168
Кузьменко О.В., Бойко А.О., Левченко В.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ОБ'ЄКТИВНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ТАРГЕТИ ОПТИМІЗАЦІЇ
ст. 169-177
Пудрик Д., Квілінський О., Василина Т.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВПЛИВ НА МІГРАЦІЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
ст. 178-184
Нєшева А.Д., Смоленніков Д.О., Лаврик Є.І., Лютий В.О.
УПРАВЛІННЯ СТАЛОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ МІСТА В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ст. 185-192